Tetherball spelen met je koppels: stap twee en drie verbonden houden.

(Oorspronkelijke tekst: ‘Playing Tetherball with Your Couples’: Yolanda von Hockauf, MEd, RMFT EFT Therapist, Supervisor & Trainer Vancouver Couple & Family Institute)

Thetherball is hier niet zo bekend. De bijgevoegde foto geeft je een idee. Het idee is om de bal, die verbonden is met een lang touw rond een paal, weg te slaan zodat het touw rond de paal draait. Zolang de bal verbonden is met de paal, kan je er op slaan. Als de bal loskomt van het touw, komt het in vrije val en landt hij op de grond met een ‘kloink’, weg van de paal. In fase 1 van EFT vliegen er wel eens een hoop emoties door de kamer en dan lijkt het de logische keuze om op de emoties in te gaan. Tenslotte is emotie het eerste woord van EFT! We kunnen echter in vrije val gaan zoals de bal die niet meer verbonden is met de paal, als we te snel gaan en de emoties niet verbinden met wat er aan het gebeuren is in de cyclus (de paal). Wanneer we de bal lang genoeg rond de paal draaien, wordt het touw kort en maakt de bal contact met de paal. Dit is ons doel in stap 2 en 3. We willen de cyclus en de betreffende emoties samenbrengen, zodat ze elkaar ‘raken’, dan kunnen wij en ons koppel een klaarder gevoel krijgen van hun strijd, niet enkel van hetgeen zij voelen maar ook van waar de gevoelens gebonden liggen.

(meer…)

Het Vallende Blad

(Oorspronkelijke tekst: ‘Het Vallende Blad’: Van Binnenuit. The Attachment Injury Resolution Model (AIRM). Lorrie Brubacher)

Deze persoonlijke oefening is gestoeld en aangepast uit Love Sense p 238-239. Zij kan therapeuten helpen om het AIRM model te begrijpen uit eigen ervaring. Een hechtingskwetsuur wordt gedefinieerd als een specifiek incident van verraad of verlating op een cruciaal moment die de gehechtheidsband door elkaar schudt. Het ‘Vallende Blad’ is het helende pad naar vergeving en herstel na een hechtingskwetsuur. Onze eigen ervaring met hechtingskwetsuren kunnen een invloed hebben op onze therapie. Het door Sue Johnson in Love Sense beschreven proces kan het ‘Vallende Blad’ tot leven brengen en kan ook helpen met nog niet opgeloste ‘pijnen’ waarmee we als therapeut te maken hebben. Ikzelf (LB), voelde een schrijnende pijn na een verlatingsincident in een relatie met een dierbare vriendin. Ook al was ze niet bereid dit incident met mij te bespreken, heb ik het hieronder beschreven proces als helend en bevrijdend ervaren. Het verkennen van mijn gevoelens omtrent deze ervaring hielp mij om meer vergeving en verzoening te ervaren.

(meer…)

Mythen over relatietherapie

Het leven is niet vrij van stress, van verwachte (kinderen, werk, familie) en onverwachte gebeurtenissen (ziekte, terreur, faillissement, …), deze gebeurtenissen horen er bij. Daarom vormt het voor ieder koppel een uitdaging om, in het licht van deze stressoren,  een positieve, ondersteunende relatie te onderhouden met onze partner. Daarbij is het niet ongewoon dat de partners zich eerder voor elkaar afsluiten, eerder dan aan één zeel te trekken om de moeilijkheden te trotseren. Soms worden zij zelfs elkaars tegenstanders  in deze omstandigheden. De persoon waarvan je verwacht dat dit altijd aan je zijde zal staan begint dan aan te voelen als de vijand. Soms lijkt het er zelfs op dat hoe meer je probeert een probleem op te lossen hoe erger de dingen er voor lijken te staan.

(meer…)

Therapeutische impasses in EFT: de therapeutische band.

Er zijn vele redenen waarom er een impasse kan ontstaan tijdens een EFT therapie. Meest voorkomend zijn de impasses die in verband staan met de therapeutische relatie. Een therapeutische relatie heeft op zijn minst drie elementen: de cliënten 1) voelen een warme ondersteunende band met de therapeut, 2) zien de taken en vragen die de therapeut hen stelt als relevant en helpend, 3) delen dezelfde doelen voor therapie met de therapeut. Deze vragen kan je jezelf stellen om de kwaliteit van de therapeutische relatie te evalueren:
• Bezorg ik iedere partner de nodige ruimte om over de eigen ervaring te spreken?
• Hoe goed voel ik mij afgestemd op iedere partner?
• Welke emoties komen op wanneer ik over het koppel en over elke partner nadenk?

(meer…)

Ik zie u graag: Hoe blijf je gelukkig in je relatie

Al 35 jaar werkt Lieven Migerode met koppels.
De jongste jaren ziet Vlaanderens meest ervaren relatietherapeut de bereidheid om aan relaties te werken weer toenemen. Gelukkig, want de tijd dringt.

“Een goede relatie is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag”

Bestellen kan via Lannoo
Het boek is ook verkrijgbaar in de boekhandel

Lieven Migerode is psycholoog en relatie- en gezinstherapeut. Hij begeleidde al vele honderden koppels met relatieproblemen. Hij neemt de dagelijkse leiding waar van de voortgezette academische opleiding in de relatie- en gezinstherapie aan de KULeuven. Daarnaast is hij voorzitter van de Vlaamse tak van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeeminterventie) en van EFT Belgium.

Layering Your Interventions Using “REV”: A Mini Stage One Tool to Deepen Your Couples’ Intrapsychic Experiencing

(Oorspronkelijke tekst: Yolanda von Hockauf, M.Ed, RMFT, Certified EFT Supervisor & Trainer, Vancouver Couple & Family Institute)

Hoe kunnen we op een bewuste manier gebruik maken van de intrapsychische interventies binnen EFT om onze koppels doorheen de-escalatie te helpen bewegen? Door onze tussenkomstreacties aan onze cliënten in laagjes aan te bieden, kunnen we het proces vertragen en hen helpen hun bewustzijn te verdiepen zodra ze hun hechtingsaffecten en onvervulde behoeften leren kennen. (meer…)