Category Archives: Tip(s) van de maand

Therapeutische impasses in EFT: de therapeutische band.

Er zijn vele redenen waarom er een impasse kan ontstaan tijdens een EFT therapie. Meest voorkomend zijn de impasses die in verband staan met de therapeutische relatie. Een therapeutische relatie heeft op zijn minst drie elementen: de cliënten 1) voelen een warme ondersteunende band met de therapeut, 2) zien de taken en vragen die de therapeut hen stelt als relevant en helpend, 3) delen dezelfde doelen voor therapie met de therapeut. Deze vragen kan je jezelf stellen om de kwaliteit van de therapeutische relatie te evalueren:
• Bezorg ik iedere partner de nodige ruimte om over de eigen ervaring te spreken?
• Hoe goed voel ik mij afgestemd op iedere partner?
• Welke emoties komen op wanneer ik over het koppel en over elke partner nadenk?

(meer…)

Ik zie u graag: Hoe blijf je gelukkig in je relatie

Al 35 jaar werkt Lieven Migerode met koppels.
De jongste jaren ziet Vlaanderens meest ervaren relatietherapeut de bereidheid om aan relaties te werken weer toenemen. Gelukkig, want de tijd dringt.

“Een goede relatie is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag”

Bestellen kan via Lannoo
Het boek is ook verkrijgbaar in de boekhandel

Lieven Migerode is psycholoog en relatie- en gezinstherapeut. Hij begeleidde al vele honderden koppels met relatieproblemen. Hij neemt de dagelijkse leiding waar van de voortgezette academische opleiding in de relatie- en gezinstherapie aan de KULeuven. Daarnaast is hij voorzitter van de Vlaamse tak van de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeeminterventie) en van EFT Belgium.

Layering Your Interventions Using “REV”: A Mini Stage One Tool to Deepen Your Couples’ Intrapsychic Experiencing

(Oorspronkelijke tekst: Yolanda von Hockauf, M.Ed, RMFT, Certified EFT Supervisor & Trainer, Vancouver Couple & Family Institute)

Hoe kunnen we op een bewuste manier gebruik maken van de intrapsychische interventies binnen EFT om onze koppels doorheen de-escalatie te helpen bewegen? Door onze tussenkomstreacties aan onze cliënten in laagjes aan te bieden, kunnen we het proces vertragen en hen helpen hun bewustzijn te verdiepen zodra ze hun hechtingsaffecten en onvervulde behoeften leren kennen. (meer…)

Wie is Wie?

(Oorspronkelijke tekst: Rebecca Jorgensen, PhD, Certified EFT Supervisor and Trainer, TRI EFT Alliant & Matthias Angelstorf, MS, Berlin, Germany)

Enkele eenvoudige manieren om de posities van de partners in de cyclus te bepalen: wanneer terugtrekkers aanvallen, of achtervolgers zich afsluiten. 

Wanneer we met een nieuw koppel starten, is een deel van het verkenningsproces uitzoeken waar elke partner in de cyclus staat. (meer…)

De kracht van het hier-en-nu

(Oorspronkelijke tekst: Annmarie Early, Ph.D., LMFT, Gecertificeerd EFT Supervisor & Trainer Associate Professor / Director Eastern Menonite University)

Het komt vaak heel snel, nl. dat moment in therapie waar we van het “hier-en-nu” van de ervaring in de sessie bewegen naar het “daar-en-toen” van de inhoud. Het pakt ons onverwacht en we beseffen dat het spoor van informatie ons steeds verder heeft weggevoerd, weg van de ervaring in het nu. (meer…)