De wereld van onze cliënten binnenwandelen: ‘Alsof’ het onze wereld is.

De wereld van onze cliënten binnenwandelen: ‘Alsof’ het onze wereld is.

(Oorspronkelijke tekst: ‘As If’: Entering your Clients World (Yolanda von Hockauf, MEd, RMFT EFT Therapist, Supervisor & Trainer Vancouver Couple & Family Institute)

Stel je voor, je bent in een EFT-sessie, waar je door heel nabij te zijn beide partners helpt een blokkade te overbruggen. Je bevindt je plots op die magische plek die EFT-therapie met zich meebrengt: de innerlijke wereld van je cliënten. Om hier met hen te komen volg je de weg die vertrekt van hun gedrag, langs de secundaire gehechtheidsstrategie die de cliënten helpt om de andere op afstand te houden, naar hun innerlijke primaire beleving.

 
Je bent je bewust, dat iedere cliënt, of die zich nu in de relatie presenteert als eerder aanklampend of terugtrekkend, zijn eigen zorgvuldige wijsheid en logica heeft voor de gehanteerde vorm van zelfbescherming. Misschien was het onveilig om kwetsbaar te zijn en leerden ze dit eerder in hun gezin van herkomst. Misschien hebben ze een geschiedenis van trauma en zitten ze daarom vast in een negatieve interactiecirkel die de individuele wijze waarop ze hun partner op afstand houden alleen maar bevestigt. Het lukt je goed om je te blijven herinneren dat er, bij elke partner, onder deze posities een onderliggend verlangen huist om zich veilig en gezien te voelen, om niet alleen te zijn en vooral om verbonden te zijn. Je staat op het punt om misschien wel voor het eerst en als eerste deze verborgen maar magische plek binnen te wandelen.

Hoe respecteren we onze cliënten hun zelf beschermende wijsheid terwijl we hen ook net langzaam en zorgvuldig willen begeleiden naar dat verbindende gebied van hun eigen innerlijke beleving?

Carl Rogers heeft het empathisch luisteren omschreven als de mogelijkheid de cliënten hun private wereld te voelen alsof we zelf in die wereld zouden leven, evenwel zonder deze ‘alsof’ kwaliteit te verliezen. We gaan dus verder dan het louter herkennen van de beleving van de ander. In ons werk gaat het over de mogelijkheid ons in te leven alsof deze subjectieve wereld de onze zou zijn. Dit is onze grootste uitdaging en tegelijk het grootste geschenk dat we, als EFT-therapeut te bieden hebben: wanneer we geprivilegieerd onze cliënten hun wereld binnenwandelen, verdiept ons werk zich op een manier die niet mogelijk zou zijn moesten we het model hanteren als een louter technisch handelen.

Vanuit deze ‘alsof’- positie kunnen we onze reflecties omzetten in nieuwe ervaringen. We zullen vanuit deze plek niet alleen herhalen wat onze cliënten net gezegd hebben, we zullen er een diepte en kleur aan toevoegen die gebaseerd zijn op ons eigen resoneren met hun pijn, angst en verlangen. Indien we dit niet doen, zullen onze uitspraken en interventies, mogelijk met technische accuraatheid gebracht, niet de nodige diepte en verruiming brengen. Onze cliënten, net als wijzelf, voelen het verschil. Wanneer we voelen ‘alsof’ we hen zijn, voelen ze zich uitgenodigd om hun eigen ervaringen te verdiepen en te bewegen naar plaatsen waar ze zelf mogelijk nog nooit zijn geweest.

Het is een privilege om uitgenodigd te worden in de ervaringen van onze cliënten. Het is alsof we plots op een heilige grond lopen.

We helpen mensen dus niet alleen hun eigen innerlijke beleving te verruimen en te verdiepen door de juiste technische interventies te gebruiken. We gaan hen voor en wandelen met hen mee. We zijn bij hen aanwezig op plekken waar ze nog nooit zijn geweest en die ze mogelijk voor het eerst aan iemand laten zien. Ik geloof dat dit is wat we doen in ons werk. Het is een waar geschenk voor zowel de cliënten, het koppel als de therapeut zelf.


Yolanda von Hockauf, MEd, RMFT EFT Therapist, Supervisor & Trainer Vancouver Couple & Family Institute

Vertaald door Jef Slootmaeckers voor EFT-Belgium.