Gehechtheid zaaien

Gehechtheid zaaien

EFT-therapeuten zijn gericht op het faciliteren van een veilige band tussen partners. Ze gebruiken daarvoor bepaalde interventies die we zouden kunnen omschrijven als het ‘zaaien van hechting’ (verderop ook ‘seeding attachment’).


In de EFT-literatuur wordt het zaaien van hechting omschreven als een interventie die typisch is voor fase 2 en die ook wordt gebruikt in fase 1 om hoop te creëren. In fase 2 wordt ze gebruikt om koppels uit te nodigen zich de mogelijkheid voor te stellen dat ze rechtstreeks met elkaar hun kwetsbare gevoelens zouden delen en zouden uitreiken naar elkaar over wat ze nodig hebben om zich veilig verbonden te kunnen voelen.

In de praktijk echter blijkt dat interventies gericht op het zaaien van hechting door EFT-therapeuten worden gebruikt op verschillende manieren doorheen het therapie-proces met verschillende niveaus van tempo en intensiteit.

Helene Igwebuike, EFTsupervisor en trainer uit Londen, interviewde 8 ervaren EFT-trainers en gebruikte de IPA-methode (Phenomenological Analysis) om de ervaringen van drie van deze trainers in het gebruiken van deze ‘seeding attachment’ interventie te analyseren.

Ze identificeerde zes manieren waarop deze therapeuten hoofdzakelijk gebruik maken van ‘seeding attachment’ interventies:
1. Herkaderen als gehechtheid
2. Primen van verlangens
3. Primen van kwetsbaarheid en uitreiken
4. Voorstellen van de mogelijkheid
5. Het zaaien van verbeelding en scenario’s
6. Het zaad laten groeien

 

De zes ‘Seeding Attachment’ thema’s

1. Herkaderen als gehechtheid

Het volstaat niet om slechts te zien wat zich ontvouwt tussen partners als het gaat om gehechtheid. Om effectief te zijn is het nodig dat de therapeut expliciet connectie maakt met het belang van de hechtingsband en deze rechtstreeks linkt met gedragingen, percepties en gevoelens. Dit impliceert het specifiek verbinden van iets wat gebeurt, niet gebeurt of zou kunnen gebeuren in de relatie met de hechtingsbetekenis van ertoe te doen voor elkaar. Het behouden van deze focus in de sessie is de sleutel in het verder versterken van de band tussen de partners. Dit wordt in de eerste plaats bereikt door het telkens opnieuw herkaderen in termen van gehechtheid zoals we dat leren en gebruiken in EFT.

Geïnterviewde:

Ik denk datwat je ook bespreekt, het belangrijk is om dit telkens terug te verbinden met gehechtheid – om werkelijk te kunnen ‘zien’ dat het over gehechtheid gaat.

Voorbeeld:

Hoe is voor jou om te horen dat je zo belangrijk bent voor hem? Dat, ironisch genoeg, hij zich terugtrekt net omdat jij zo belangrijk bent?

 

2. Primen van Verlangens

EFT-therapeuten geloven allemaal fundamenteel in hechting als de brandstof voor EFT. Ze benadrukken het belang om gehechtheid niet slechts op te merken maar ook het verlangen naar meer veilige verbinding te primen van bij het begin van het therapeutisch proces. We willen graag het verlangen in de ervaring brengen en dat vraagt van ons dat we goed luisteren naar de impliciete verlangens die verborgen liggen in kritiek, klagen en defensiviteit. ‘Seeding attachment’ ziet er anders uit en klinkt anders afhankelijk van de copingstrategie van een partner. Voor aanklampers primen we het verlangen naar nabijheid en het voelen van contact, voor terugtrekkers gaan we eerder het verlangen naar veiligheid en acceptatie primen.

Geïnterviewde:

We proberen het verlangen te stimuleren. Hoe meer verlangens we in de kamer hebben hoe groter de hefboomkracht. Hoe meer we de kracht van het verlangen naar verbinding in de kamer hebben, hoe meer dat hechting ons helpt en het proces zich van nature ontvouwt.

Voorbeeld:

Ok, het is niet dat je gewoon boos bent, je bent boos omdat je hem niet kan vinden. Je bent niet gewoon verdrietig, je bent verdrietig omdat je hem mist. Je hebt het nodig dat je contact kan voelen met hem.

 

3. Primen van kwetsbaarheid en uitreiken

Seeding attachment werd al geïdentificeerd als onderdeel van fase 2 werk, namelijk bij het verzachten van de aanklamper (Bradley en Furrow, 2004). Het gaat hier om een specifieke manier van primen van angsten die ‘bidsfor attachment’ blokkeren, door ze tot leven te brengen in de sessie, zodat ze opnieuw verwerkt kunnen worden in een klimaat van wederzijdse kwetsbaarheid en afstemming. Een succesvolle uitkomst van het toepassen van deze ‘seeding’ interventie gebeurt wanneer cliënten bewogen worden door deze ervaring naar effectief uitreiken en om zich vervolgens ontmoet te voelen in hun kwetsbaarheid.

Geïnterviewde:

Als je echt dat zaadje van gehechtheid wil laten groeien is het nodig dat je mensen in hun emotionele kwetsbaarheid die ze daarrond ervaren kan brengen, het is nodig dat je hen helpt hierover te delen met de ander, en de ander te helpen om het te kunnen zien. Het zaadje begint pas echt te groeien als de andere partner het begint te zien en te accepteren. Dat is als water en zon en dan kan het zaad verder groeien.

Voorbeeld:

Wat je nooit zou kunnen vertellen aan hem is, “ik ben bang dat ik teveel ben voor jou, ik weet dat ik dat ben, ik ben altijd al te veel geweest voor jou”. Ja, dat zou onmogelijk zijn hem dat te vertellen. Het is echt moeilijk voor jou om dat soort van gesprek te hebben met hem wanneer je je zo alleen voelt. Wat is het ergste dat zou kunnen gebeuren?

 

4. Voorstellen van de mogelijkheid

De nadruk ligt hier op het zich voorstellen hoe een veilige relatie voelt en eruitziet zonder te vragen om effectief uit te reiken. De therapeut valideert wat mensen blokkeert door hun angsten, terwijl hij daarnaast het beeld blijft voorhouden van wat mogelijk is als ze het risico kunnen nemen om uit te reiken naar belangrijke anderen op een veilige manier. Het is een manier om veilige verbinding in te fluisteren, benoemen wat er niet gebeurt, maar wat zou kunnen gebeuren.

Geïnterviewde:

Zonder druk van mijn kant en met veel validatie voor het feit dat zij zich dit gewoonweg niet kunnen voorstellen, dat veilige verbinding vreemd is voor hen. Dat is wat het zaaien van gehechtheid voor mij betekent. Het is als het primen van de mogelijkheid van veilige interactie, hen tonen hoe dat er zou kunnen uitzien.

Indirecte prime:

Je kan je niet voorstellen dat je naar hem zou kijken en hem zou zeggen “Ik heb je nodig en ik heb het nodig te weten dat ik ertoe doe voor jou”. Je denkt er niet echt aan hem dit te zeggen. Je kan je niet voorstellen dat je dit zou doen, klopt dat?

Directe prime:

Ik zou je willen vragen jezelf voor te stellen, als je het zou doen, hoe zou dat dan zijn? Wat gebeurt er? Kan je jezelf dit voorstellen?

 

5. Zaaien van verbeelding en scenario’s

Voor cliënten voorwie veilige verbinding eenonbekend terrein is, is het gebruiken van emotie-beladen beelden van veilige gehechtheid een experientiële manier om het natuurlijke verlangen om te kunnen verbinden met betekenisvolle anderen in de ervaring te brengen. Het maakt het onbekende terrein van gehechtheid minder onbekend en brengt het in het bewustzijn als mogelijkheid.

We brengen gehechtheid tot leven op een afgestemde manier die matcht met hun eigen specifieke context en geschiedenis, door het gebruiken van hun eigen woorden, beelden en herinneringen, om een beeld te schetsen van wat ze gemist hebben en waar ze naar verlangden. Dit creeërt een evocatief beeld van wat mogelijk was geweest, gebaseerd op wat gemist werd vanuit de hechtingservaringen van de cliënt in termen van risico nemen en uitreiken naar anderen voor steun en troost.

Geïnterviewde:

Ik probeer hen een beeld te geven van hoe veilige gehechtheid eruit ziet zodat ze erin kunnen beginnen geloven als een mogelijkheid en beginnen met ernaartoe te stappen.

Voorbeeld:
Cliënt:

Ik draag dit gewicht alleen, het is een zwaar gewicht.

Therapeut:

Kan je je voorstellen dat hij je zou helpen bij het dragen van dit gewicht? Dat je hem dit zou zeggen en hij zou zeggen “het is ok, ik ben hier voor jou. Laat ons dit samen doen.” Je kan je niet voorstellen dat hij naar je toe zou komen en je zou steunen?

 

6. Het zaad laten groeien

Zaaien van gehechtheid lukt maar door herhaling. We kunnen niet verwachten dat hechtingszaadjes onmiddellijk beginnen te groeien en dat cliënten snel bewegen naar een veiligere plek. Zaaien betekent ook het vastleggen en vieren van het tevoorschijn komen van hechtingszaadjes als ze beginnen groeien door momenten van veilige connectie in en buiten de sessie.

Geïnterviewde:

Je bent expliciet over het tevoorschijn komen van hechtingszaadjes en dan draag je er veel zorg voor en help je ze verder te groeien. Samen kijk je ernaar en bejubel je ze, je geniet er samen van en je helpt het koppel om ze te zien en ze zo volledig en zo diep als mogelijk te ervaren.

Bijvoorbeeld:

Ik wil graag dat je opmerkt wat hier net gebeurde. Jullie namen beiden een groot risico en lieten elkaar binnen in hele tedere plaatsen vanbinnen.

Deze zes thema’s tonen de manier waarop EFT-therapeuten ‘seeding attachment’-interventies kunnen gebruiken in het therapieproces. Het ultieme doel van het zaaien van gehechtheid is een revisie van innerlijke werkmodellen (zelf, ander en relatie), die zichtbaar worden wanneer de partners hun negatieve percepties van elkaar veranderen naar een meer positief en veilig verbonden beeld en ze veilig kunnen uitreiken naar elkaar om te delen en te vragen watze nodig hebben.


Oorspronkelijke tekst: ‘Seeding Attachment’ ICEEFT Newsletter 48th Issue
– Helene Igwebuike, MA
– EFT Therapist, Supervisor & Trainer London, England
– Vrij vertaald door Katrien Lagrou