Hechtingstaal gebruiken om te de-escaleren

Hechtingstaal gebruiken om te de-escaleren

Verandering in EFT ontstaat op twee manieren. Doordat partners een nieuw begrip ontwikkelen over hun relationele spanningen, en door correctieve emotionele ervaringen. In de de-escalatie zorgt dit nieuwe begrip ervoor dat het relatieprobleem geëxternaliseerd wordt als de ‘relatiecirkel’, eerder dan dat partners elkaar aanduiden als het probleem.


Sue citeert graag Rogers: ‘A good reflection is not a repetition, it is a revelation’. Een goede reflectie binnen EFT tijdens het proces van de-escalatie legt de emotionele ervaring op secundair en primair niveau bloot. We geven betekenis aan de emoties binnen een hechtingskader.

Voor therapeuten die EFT leren is het nieuw om iemands emotionele ervaring te duiden binnen hechtinsnoden. We moeten dus niet alleen beroep doen op sterke luister- en reflectievaardigheden. We moeten in EFT binnen het proces van de-escalatie onze reflecties laten kaderen binnen relatie- en interactiepatronen. Deze nieuwe manier van verwoorden vraagt, zoals elke andere taal dat doet, oefening en ervaring.

Hier zijn een paar voorbeelden van goede reflecties en hoe deze reflecties veranderen wanneer ze op hechting gebaseerd zijn.

 

Voorbeeld 1

Cliënt: “Wanneer ik probeer om iets te doen voor haar en ik merk dat ik haar teleurstel, dan doet dat pijn (brengt zijn hand naar zijn borst) en dan raak ik gefrustreerd. Ik probeer vol te houden tot het echt niet meer gaat en dan ga ik weg.”

Therapeut reflecteert emotie: “Het is alsof je hart pijn doet en je kan de pijn gewoon niet houden, dus ga je weg.”

Therapeut reflecteert emotie met hechtingstaal: “”Je wil zo graag goed doen voor haar. Wanneer je de teleurstelling in haar ogen ziet wordt het je teveel, dan doet het zeer, daar recht in je hart. Je probeert om te blijven en het is frustrerend voor je om haar opnieuw teleur te stellen. De boodschap dat je haar opnieuw teleurstelt doet teveel pijn, dus ga je weg.”

 

Voorbeeld 2

Cliënt: “Het gaat altijd om haar. Ze gaat gewoon door en doet haar eigen ding alsof niets van wat ik voel belangrijk is voor haar. Het is precies te nemen of te laten voor haar. Dat maakt me zo ongelooflijk kwaad.”

Therapeut reflecteert emotie: “Het lijkt alsof niets van wat je voelt belangrijk is en dat maakt je zo kwaad.”

Therapeut reflecteert emotie met hechtingstaal: “Je wil zo graag weten dat je belangrijk bent voor haar en het lijkt alsof je haar niet kan bereiken. Wanneer ze haar eigen ding doet lijkt het wel alsof je er helemaal niet toe doet. In die momenten voel je je zo onbelangrijk en dat maakt je heel erg kwaad.”

In de negatieve cirkel reflecteert de op hechting gebaseerde emotie de angst om verlaten of afgewezen te worden. Deze angsten worden vaak uitgedrukt in thema’s zoals de ander niet responsief vinden, waardeloos of inadequaat zijn, gevoelens van verlies of eenzaamheid, en het ervaren van een gebrek aan veiligheid en ondersteuning. In essentie geven op hechting gebaseerde emoties thema’s van onbeantwoorde hechtingsbehoeften weer. De basishechtingsbehoeften zijn zich geaccepteerd voelen, erbij horen, troost en veiligheid ervaren.

Wanneer je de op hechting gebaseerde emoties van je cliënt reflecteert gedurende de de-escalatie, zal je dus zowel de secundaire als primaire emoties reflecteren met de nadruk op hun betekenis binnen de relatie. Dit zal je cliënten helpen om hun negatieve relatiecirkel te externaliseren en om de angsten en onbeantwoorde behoeften te begrijpen die deze cirkel aandrijven. Zo wordt de-escalatie sneller mogelijk gemaakt.