Het Vallende Blad

Het Vallende Blad

(Oorspronkelijke tekst: ‘Het Vallende Blad’: Van Binnenuit. The Attachment Injury Resolution Model (AIRM). Lorrie Brubacher)

Deze persoonlijke oefening is gestoeld en aangepast uit Love Sense p 238-239. Zij kan therapeuten helpen om het AIRM model te begrijpen uit eigen ervaring. Een hechtingskwetsuur wordt gedefinieerd als een specifiek incident van verraad of verlating op een cruciaal moment die de gehechtheidsband door elkaar schudt. Het ‘Vallende Blad’ is het helende pad naar vergeving en herstel na een hechtingskwetsuur. Onze eigen ervaring met hechtingskwetsuren kunnen een invloed hebben op onze therapie. Het door Sue Johnson in Love Sense beschreven proces kan het ‘Vallende Blad’ tot leven brengen en kan ook helpen met nog niet opgeloste ‘pijnen’ waarmee we als therapeut te maken hebben. Ikzelf (LB), voelde een schrijnende pijn na een verlatingsincident in een relatie met een dierbare vriendin. Ook al was ze niet bereid dit incident met mij te bespreken, heb ik het hieronder beschreven proces als helend en bevrijdend ervaren. Het verkennen van mijn gevoelens omtrent deze ervaring hielp mij om meer vergeving en verzoening te ervaren.

Deel 1

Roep een herinnering op van een moment waarop je je gekwetst of niet verbonden voelde in de relatie met een geliefde:

 • Wat was het meest catastrofische, het meest verstorende dat deze persoon zegde of deed?
 • Wat was het meest bedreigende of pijnlijke in dit incident (angst voor verwerping of verlating)?
 • Kan je het exacte moment van de kwetsuur aanwijzen, namelijk het moment waarop de pijn het hevigst was?
 • Hoe veranderde dit je gevoel over de relatie? Wat veranderde of brak er plots? Wat verloor je?
 • Laat jezelf toe om deze momenten en de bijhorende emoties te beleven.

Deel 2

 • Beeld je nu in hoe het zou voelen om deze persoon te vertellen over de bedreiging die je voelde in dat moment en over de boodschap of actie die je toen nodig had van de ander? Tracht deze persoon zijn gelaat op te roepen. Zie jezelf terwijl je tegenover deze persoon zit en begint te spreken.
 • Wat zou je op dat moment nodig gehad hebben om de pijn ongedaan te maken en de angst weg te nemen?
 • Wat verlangde je dat deze persoon zou zeggen of doen?
 • Beeld je dan in dat deze persoon zich op een magische manier naar je richt en juist dit doet.
 • Benoem wat je binnenin voelt als antwoord ( vb opluchting, rust, oplossen van angstgevoel)
 • Beeld je in dat je dit kunt voelen en een heldere boodschap hierover kan geven terwijl je je emotioneel evenwicht kan bewaren. Als dit je lukt heb je net je hechtingssysteem ‘geprimed’ en heb je jouw deel van een vergevingsgesprek uit Houd Me Vast geoefend.

Indien het je moeilijk viel om heldere boodschappen te geven naar de ander (over je angsten en noden), kijk dan of je kan achterhalen wat je het meest hinderde. Vaak voorkomende hinderpalen worden hieronder opgelijst, deze zijn dezelfde voor onze koppels.

 • Ik kon mijn aandacht niet houden bij mijn gevoelens, ik werd abstract of oppervlakkig
 • Ik beeldde mij in dat ik mijn innerlijke gevoelens deelde en werd plotseling overspoeld – het risico leek te groot.
 • Ik verviel in boosheid en beschuldigen – ik wou de ander zijn ongelijk aantonen
 • Ik kon mij de ander zijn gelaat niet voor de geest halen – ik kreeg eerder het verlangen weg te lopen en mij te verbergen.
 • Ik begon de ander te vertellen dat ik hem/haar nooit meer zou vertrouwen, dat ik me nooit meer zou laten kwetsen. Ik wil mezelf beschermen. Ik wil mijn binnenste niet blootgeven tot de ander zich weer betrouwenswaardig toont.

Reflecteer nu over de gehele oefening. Hoe voel je je nu over de kwetsuur? Voel je je klaar om de ander te benaderen en om hem/haar te vragen of hij/zij de gebeurtenis met je wil bespreken? Sommige mensen zijn gewoon niet (meer) beschikbaar of zijn niet bereid om zich in dergelijk gesprek te begeven. Beeld je een veilige plek in om hierover te praten indien je de nood voelt. Verzamel je moed gedurende enkele ogenblikken om je angsten en pijn verder te verkennen en om een beeld te vormen van een ingebeelde ontmoeting met de ander. Geef jezelf erkenning om in hetzelfde proces te treden waartoe je sommige van je cliënten soms uitnodigt.


Lorrie Brubacher, M.Ed, LMFT(NC)
EFT Therapist, Supervisor & Trainer
Carolina Centre for EFT