Erkenningsvoorwaarden

Erkenning als EFT-therapeut

Binnen onze opleidingen stellen wij aan onze therapeuten eisen, die wij overnemen van de EFT-moedervereniging ICEEFT in Canada. Op die manier bewaken wij de kwaliteit van EFT-therapie en van EFT-relatietherapeuten. Het EFT-opleidingsniveau van de leden therapeuten op deze EFT-therapeutenlijst wordt door ons gegarandeerd.

 

Opleiding tot EFT-therapeut

EFT-trainingen zijn er voor iedereen. Maar om EFT-therapeut te worden, is er een vaste opleidingsroute die bestaat uit trainingen, supervisie en werkervaring. De opleidingsroute is opgesteld door het internationale EFT-opleidingsinstituut ICEEFT. Je kan je voor drie opleidingsniveau’s kwalificeren.

 

  Training

  • 4 daagse externship in EFT

   

  Voorwaarden

  • Deze opleiding richt zich enkel tot professionele hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.


  Training en supervisie

  • 4 daagse externship
  • 8 daagse vervolgtraining (Core skills training) en 8 uur individuele supervisie

  of

  • 2 daagse Advanced Externship en 24 uur groepssupervisie
  • 8 uur individuele supervisie

   

  Voorwaarden

  • Werken met paren
  • Een erkende psychotherapieopleiding gevolgd hebben en aanvaard zijn als lid van een professionele therapievereniging.
  • Of Psychiater, klinisch psycholoog of orthopedagoog met erkenningsnummer.

   

  Training en supervisie

  • Voldoet aan de eisen voor Gevorderd EFT-therapeut
  • Beschreven casus door ICEEFT beoordeeld met twee videofragmenten

   

  Voorwaarden

  • Werken met paren
  • Een erkende psychotherapieopleiding gevolgd hebben en aanvaard zijn als lid van een professionele therapievereniging.

  Om EFT-supervisie te mogen geven, moet u certificering aanvragen bij ICEEFT. Dit kan door invulling van het formulier op de website van ICEEFT. Houd rekening met betaling van een vergoeding.

  Voorwaarden

  • U bent gecertificeerd als EFT-therapeut (C).
  • U bent erkend als supervisor van een specialistische psychotherapievereniging, zoals genoemd bij de vooropleidingseisen voor gecertificeerd EFT-therapeut (C).
  • U heeft minimaal 4 jaar klinische ervaring met (echt)paren en/of gezinnen.
  • U heeft minimaal 10 uur ‘mentorship’ bij 2 erkende EFT-supervisoren of EFT-trainers gevolgd.
  • U verstuurt een verslag van uw ervaring. Die heeft u opgedaan in tenminste drie supervisies. In dit verslag staat het aantal supervisanten, het aantal gesuperviseerde casussen en een bespreking (van ongeveer 1000 woorden) over de manier waarop de gegeven supervisie overeenkwam met de principes van EFT; dit dient u te ondersteunen met specifieke voorbeelden.
  • Audio/audiovisueel materiaal met opnames van supervisie bij 2 verschillende supervisanten, van minstens een half uur per supervisant (denk aan een transcriptie in het Engels).

  Voorwaarden

  • Erkend EFT-trainer wordt u op uitnodiging van ICEEFT. Alleen gecertificeerde supervisoren in EFT komen in aanmerking om erkend EFT-trainer te worden.
  • Lieven Migerode werd door ICEEFT en Sue Johnson uitgenodigd om trainer te worden. Hij is als eerste Belgische EFT-trainer ook de founder en voorzitter van EFT-Belgium.
  • Jef Slootmaeckers werd door ICEEFT in 2020 uitgenodigd trainer te worden en is sinds 2021 de tweede EFT-trainer van België. Jef is bestuurslid van EFT-Belgium.