Opleidingstrajecten in EFT

Opleidingen tot EFT-therapeut en EFT-counselor

EFT Belgium hanteert twee opleidingstrajecten: het opleidingstraject tot EFT-therapeut en het opleidingstraject tot EFT- counselor. Hieronder vind je meer informatie over de twee opleidingstrajecten.

Het opleidingstraject tot EFT-therapeut gaat gepaard met enkele voorwaarden die wij overnemen van de EFT-moedervereniging ICEEFT in Canada.

De opleiding tot EFT-counselor gaat eveneens gepaard met een aantal voorwaarden die gelden om erkend te worden als systemisch counselor door de BVRGS – de Belgische beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten en systemische counselors.

1. Opleiding tot EFT-therapeut

Om een EFT-therapeut te worden, volg je een vaste opleidingsroute die naast je werkervaring bestaat uit trainingen en supervisie. De opleidingsroute is opgesteld door het internationale EFT-opleidingsinstituut ICEEFT.

EFT is een drie modaliteiten model. Dat wil zeggen dat je als therapeut opleidingen kan volgen in het therapeutisch werken met koppels (EFCT), individuen (EFIT) en families (EFFT). Deze opleidingen zijn onderling sterk verbonden, maar kunnen los van elkaar gevolgd worden. Binnen deze drie modaliteiten kan je jezelf kwalificeren voor drie opleidingsniveaus.Training

 • EFCT – De EFT basisopleiding in het werken met koppels: 4 daags externship EFCT
 • EFIT – De EFT basisopleiding in het werken met individuen: 4 daagse EFIT fundamentals
 • EFFT – De EFT basisopleiding in het werken met families: 4 daagse EFFT fundamentals

Voorwaarden

 • Deze opleiding richt zich enkel tot klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, psychiaters, klinisch seksuologen en/of psychotherapeuten die voldoen aan de Belgische wetgeving betreffende de erkenningsvoorwaarden tot psychotherapie. Je kan enkel deelnemen als je aan het werk bent met cliënten (tijdens het volgen van de opleiding).
 • Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Zie 2. Opleiding tot EFT-counselor

Training en supervisie

 • EFCT – De EFT opleiding in het werken met koppels
  • 4 daags externship EFCT
  • 8 daagse Core Skills training
  • minimaal 8 uur supervisie bij een erkend EFT supervisor
 • EFIT – De EFT opleiding in het werken met individuen
  • 4 daagse EFIT Essentials
  • 4 daagse EFIT Mastering Skills
  • minimaal 8 uur supervisie bij een erkend EFT supervisor
 • EFFT – De EFT opleiding in het werken met families
  • 4 daagse EFFT Essentials
  • 4 daagse EFFT Mastering Skills
  • minimaal 8 uur supervisie bij een erkend EFT supervisor

Voorwaarden

 • Deze opleiding richt zich enkel tot klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, psychiaters, klinisch seksuologen en/of psychotherapeuten die voldoen aan de Belgische wetgeving betreffende de erkenningsvoorwaarden tot psychotherapie. Je kan enkel deelnemen als je aan het werk bent met cliënten (tijdens het volgen van de opleiding).
 • Je kan pas deelnemen aan de verdiepingstraining eens je de basisopleiding vervolledigde bij een door ICEEFT erkend opleidingsinstituut.

Je kan certificeren tot:

 • ICEEFT Certified EFCT Therapist
 • ICEEFT Certified EFIT Therapist
 • ICEEFT Certified EFFT Therapist

De opleiding in EFT is gericht op het toepassen van het EFT model in de praktijk van de therapeut. Zowel het begrijpen als het kunnen hanteren van het model op een experientiële manier in het psychotherapeutisch werk gaat gepaard met de groei van het zelf van de therapeut. Dit leerproces kent verschillende fasen doorheen de opleiding en zet zich verder in supervisie.

Wanneer het opleidingstraject vervolledigd is en de therapeut de nodige EFT vaardigheden weet aan te tonen in supervisie kan hij/zij kiezen om te certificeren als EFCT, EFIT en/of EFFT therapeut. Je supervisior begeleidt je doorheen dit proces en volgt op of je de nodige stappen ondernam en je aan de juiste voorwaarden voldoet. Indien je graag wil certificeren voor een van de EFT modaliteiten, neem dan zeker contact op met je supervisor. Eens de nodige vaardigheden zijn aangetoond via videomateriaal, zal de kandidaat therapeut nog een video fragment voorleggen aan ICEEFT voor feedback op het verdere leerproces – dat overigens ook nog na de certificatie zal aangemoedigd worden. Het leren van EFT is namelijk net zoals het leven zelf een levenslange ontwikkelingstocht.

De vaardigheden voor EFT Certificering

Het leren en integreren van het EFT model omvat de ontwikkeling van de volgende vaardigheden. Deze lijst kan worden gebruikt als richtlijn voor supervisoren en therapeuten om te beoordelen of ze klaar zijn voor certificering.

Meer specifieke details en informatie voor elke EFT modaliteit (EFIT, EFCT & EFFT) zijn beschikbaar op de ICEEFT leden website en bij je EFT supervisor.

Alliantie Vaardigheden

Therapeut demonstreert:

 • Te kunnen afstemmen en empathisch volgen van de ervaring van de cliënt.
 • Een veilige haven en alliantie (A.R.E.) te kunnen bouwen, inclusief het beoordelen van risico, context en contra-indicaties.
 • Te kunnen focussen op reactieve patronen en valideren van gehechtheidsstrategieën van cliënten.
 • Effectief te kunnen omgaan met cliënten in al hun diversiteit, inclusief de negatieve impact van discriminatie en de sterke kanten en veerkracht van cliënten.

Micro-vaardigheden

Therapeut toont het vermogen om:

 • De ervaring van de cliënt te reflecteren en te valideren en emoties en relationele patronen te identificeren.
 • Kwetsbaarheden en copingstrategieën te valideren en blokkades te normaliseren.
 • Suggestieve vragen te stellen die helpen patronen te identificeren en is hierbij gericht op diepere emoties, onderliggende gehechtheidsangsten en verlangens.
 • Open vragen te stellen en zelfreflectie aan te moedigen.
 • Passende empathische vermoedens te uiten die ervaringen valideren en verdiepen (bijv. zelf/ander).
 • Alle microvaardigheden te gebruiken samen met RISSSSC.
 • De ervaring van de cliënt waar nodig met beelden en emotionele handvatten te versterken.
 • Ervaring te herdefiniëren – meestal in termen van gehechtheidsgerelateerde emoties.
 • Emotionele ervaringen op te roepen en geëngageerde ontmoetingen/enactments te op te zetten.
 • Op de ‘leading edge’ van de clienten te werken met de nodige veiligheid en hen aan te moedigen risico’s te nemen.

Tango Vaardigheden

Therapeut toont het vermogen om de 5 bewegingen vorm te geven:

 • Beweging 1: Identificeert relationele patronen en affectregulatieprocessen die leiden tot zichzelf in stand houdende cycli.
 • Beweging 2:
  • Emotie samenstellen – Lokaliseert trigger, perceptie, lichaamssensatie, betekenis en actie door te focussen op kernemoties en deze te verwerken.
  • Verdiept emotie met RISSSSC en gaat op een zeer gerichte manier om met de huidige ervaring.
 • Beweging 3: Zet ontmoetingen/enactments op die een nieuw bewustzijn en/of een band scheppen.
 • Beweging 4: Berwerkt ontmoetingen (stap 3) met cliënt(en).
 • Beweging 5: Vat de voortgang van de sessie samen, valideert de groei, contrasteert nieuwe interacties met eerdere patronen.

Om EFT-supervisie te mogen geven, moet u certificering aanvragen bij ICEEFT. Dit kan door invulling van het formulier op de website van ICEEFT. Houd rekening met betaling van een vergoeding.

Voorwaarden

 • U bent gecertificeerd als EFT-therapeut (C).
 • U bent erkend als supervisor van een specialistische psychotherapievereniging, zoals genoemd bij de vooropleidingseisen voor gecertificeerd EFT-therapeut (C).
 • U heeft minimaal 4 jaar klinische ervaring met (echt)paren en/of gezinnen.
 • U heeft minimaal 10 uur ‘mentorship’ bij 2 erkende EFT-supervisoren of EFT-trainers gevolgd.
 • U verstuurt een verslag van uw ervaring. Die heeft u opgedaan in tenminste drie supervisies. In dit verslag staat het aantal supervisanten, het aantal gesuperviseerde casussen en een bespreking (van ongeveer 1000 woorden) over de manier waarop de gegeven supervisie overeenkwam met de principes van EFT; dit dient u te ondersteunen met specifieke voorbeelden.
 • Audio/audiovisueel materiaal met opnames van supervisie bij 2 verschillende supervisanten, van minstens een half uur per supervisant (denk aan een transcriptie in het Engels).

Voorwaarden

 • Erkend EFT-trainer wordt u op uitnodiging van ICEEFT. Alleen gecertificeerde supervisoren in EFT komen in aanmerking om erkend EFT-trainer te worden.
 • Lieven Migerode werd door ICEEFT en Sue Johnson uitgenodigd om trainer te worden. Hij is als eerste Belgische EFT-trainer ook de founder en voorzitter van EFT-Belgium.
 • Jef Slootmaeckers werd door ICEEFT in 2020 uitgenodigd trainer te worden en is sinds 2021 de tweede EFT-trainer van België. Jef is bestuurslid van EFT-Belgium.

2. Opleiding tot EFT-counselor

In deze tweejarige EFT-counselingsopleiding delen we de rijkdom van Emotionally Focused Therapy (EFT), met als doel de competentie te verhogen bij counselors en hulpverleners in het werken met individuen, koppels en families.

Counselors staan vaak voor de moeilijke opdracht om ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen, waarbij hun begeleidingswerk zich vaak afspeelt in complexe en uitdagende contexten. Dit maakt dat zij baat hebben bij een helder en hoopvol kader als EFT dat hen houvast en richting biedt.

Inhoudelijk is het EFT-model geworteld in de hechtingstheorie, wat ons helpt om terugkerende spanningen en conflicten in kwetsbare relaties te begrijpen binnen de diepmenselijke behoefte aan veilige verbinding. Dit perspectief wordt aangevuld door de experiëntiële en systemische bril die ons helpen om innerlijke ervaringen en interacties te vatten en in beweging te brengen. Via het ervaren, begrijpen en delen van emoties creëren we herstellende en nieuwe ervaringen in koppels, families of in de cliënt zelf. Counselors zullen doorheen de opleiding elke stap van het EFT-proces leren begrijpen en inoefenen, met aandacht voor specifieke werkvormen en thema’s.

Het sleuteldoel van deze opleiding is om het groeiproces van counselors te bevorderen via een collaboratief leerproces. We koppelen de inhoudelijke onderbouw van het EFT-model aan een ervaringsgericht leerproces, waarbij het versterken van de innerlijke supervisor en het innerlijk kompas van de counselor centraal staat.

Voorwaarden

Hulpverleners en counselors die zich willen verdiepen in EFT en die minimaal 1 jaar aan het werk zijn met cliënten kunnen zich inschrijven voor de tweejarige EFT-counselorsopleiding. Er wordt verwacht dat je minstens 20% professioneel actief bent als counselor op het moment dat je van start gaat met de opleiding.

Hulpverleners met een voorlopleiding in de humane wetenschappen kunnen hiervoor bovendien een erkenning bij de BVRGS aanvragen. Hulpverleners die geen vooropleiding in de humane wetenschappen hebben, kunnen steeds de vraag stellen om aan deze opleiding deel te nemen. Er wordt dan situatie per situatie bekeken of ze gelijkwaardige opleiding en ervaring opbouwden om aan te sluiten.

Deze counselingsopleiding is een traject van EFT Belgium dat erkend is door de BVRGS, maar geeft geen toegang tot ICEEFT erkende certifcaten en certifiëring.

Opbouw

Deze opleiding bestaat uit twee jaren van telkens 20 opleidingsdagen. De opleidingsdagen zullen doorgaan tussen september en juni. We proberen daarbij te zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding doorheen het jaar.

Een aanvullende supervisiemodule is nodig indien je graag een erkenning wil aanvragen bij de BVRGS als counselor. Deze module zal bestaan uit 25 contacturen gespreid over 4 supervisiedagen.