Statuten / RIO

De huisregels van EFT België

In een community zoals EFT Belgium komen heel wat spelers voor. Om een vlotte werking van de VZW te kunnen garanderen, steunen wij dan ook op enkele belangrijke pilaren zoals neergeschreven in onze statuten.

EFT België VZW

Sparrenboslaan 17, 3010 Kessel-lo
E-mail: info@eft-belgium.org
Website: www.eft-belgium.org

Artikel 1. Soorten leden

De vereniging kent volgende soorten van lidmaatschap:
a. Stichtende leden
b. Toegetreden leden

Artikel 2. Toegetreden leden

Om als effectief lid erkend te worden moet men
2.1. Minstens een erkend EFT externship gevolgd hebben.
2.2. Een basisdiploma bezitten van master in de psychologie, master in de orthopedagogie, master in de geneeskunde, master in de seksuologie.
2.4. Andere basisdiploma’s dienen aan te tonen dat zij erkend lid zijn van psychotherapievereniging.
2.3. De deontologische code van zijn basisdiploma of psychotherapievereniging te onderschrijven.
2.4. Het lidgeld betalen dat bepaald is door de Raad van Bestuur.
2.5. Toegetreden leden krijgen nieuws van de vereniging via de nieuwsbrief.
2.6. Toegetreden leden kunnen zich inschrijven op de zoek de therapeut functie waar hun EFT opleidingsniveau en hun basisdiploma vermeldt worden.
2.5. Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.

Artikel 3. Erkenningsprocedure tot lidmaatschap EFT-Belgium

3.1. Een kandidaat-lid zal de aanvraag tot lidmaatschap indienen op het secretariaat aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier voor lidmaatschap.
3.2. Het secretariaat van de vereniging ontvangt de aanvragen tot lidmaatschap, ordent deze, vraagt informatie op bij de kandidaten indien nodig, kijkt na of de kandidaten voldoen aan de criteria. Het secretariaat maakt de gegevens van de kandidaat-leden over aan de secretaris van de vereniging.
3.3. De secretaris brengt verslag uit van de nieuwe aanvragen bij het bestuur. Het bestuur van de vereniging behandelt de vraag tot lidmaatschap ten laatste 3 maanden na het toezenden van de aanvraag aan het secretariaat.

Artikel 4. Erkende Opleidingen EFT

De raad van bestuur erkent de opleidingen die aanleiding kunnen geven tot lidmaatschap bij de EFT-België. Alleen door ICEEFT erkende opleidingen komen in aanmerking.

Artikel 5. Deontologie

Leden die de deontologische code van hun basisdiploma of psychotherapievereniging overtreden kunnen geweigerd en of geschrapt worden als lid van EFT-België.

Artikel 6. Beëindigen van lidmaatschap

Het niet betalen van het lidgeld beëindigt het lidmaatschap.