Tetherball spelen met je koppels: stap twee en drie verbonden houden.

Tetherball spelen met je koppels: stap twee en drie verbonden houden.

(Oorspronkelijke tekst: ‘Playing Tetherball with Your Couples’: Yolanda von Hockauf, MEd, RMFT EFT Therapist, Supervisor & Trainer Vancouver Couple & Family Institute)

Thetherball is hier niet zo bekend. De bijgevoegde foto geeft je een idee. Het idee is om de bal, die verbonden is met een lang touw rond een paal, weg te slaan zodat het touw rond de paal draait. Zolang de bal verbonden is met de paal, kan je er op slaan. Als de bal loskomt van het touw, komt het in vrije val en landt hij op de grond met een ‘kloink’, weg van de paal. In fase 1 van EFT vliegen er wel eens een hoop emoties door de kamer en dan lijkt het de logische keuze om op de emoties in te gaan. Tenslotte is emotie het eerste woord van EFT! We kunnen echter in vrije val gaan zoals de bal die niet meer verbonden is met de paal, als we te snel gaan en de emoties niet verbinden met wat er aan het gebeuren is in de cyclus (de paal). Wanneer we de bal lang genoeg rond de paal draaien, wordt het touw kort en maakt de bal contact met de paal. Dit is ons doel in stap 2 en 3. We willen de cyclus en de betreffende emoties samenbrengen, zodat ze elkaar ‘raken’, dan kunnen wij en ons koppel een klaarder gevoel krijgen van hun strijd, niet enkel van hetgeen zij voelen maar ook van waar de gevoelens gebonden liggen.

NIET VERBONDEN TRANSSCRIPT (waar is het touw?)

Hoe ziet een sessie er uit wanneer we de emoties onvoldoende verbinden met acties/gedragingen in de cyclus?

Th: Zo, wat voel je dan nu?
Cl: Verdriet
Th: Je voelt je droevig.
Cl: Juist, ja.
Th: Dat begrijp ik. Hoe is het om je zo droef te voelen? (de therapeut werkt hard om te valideren en te verruimen)
Cl: Gewoon verdrietig, en …mmmm
Th: Zo, het is dus verdrietig, echt verdrietig (therapeut begeeft zich in vrije val)
Cl: Ja
Th: Waar voel je dat in je lichaam? (interne dialoog van de therapeut: mogelijk werkt dit; we gaan eens naar de lichaamsgewaarwordingen gaan)
Cl: Hier zo (wijst naar maagstreek).
Th: Dus de droefheid zit in je maag, die voelt leeg? Een diepe droefheid?
Th: (interne dialoog: misschien kom ik ergens als ik naar het verleden ga). Ken je dat gevoel van toen je opgroeide? Is het bekend?
Cl: Ja, ik heb altijd dit probleem gehad, ik ben vaak depressief geweest. (buigt het hoofd, cliënt nu in vrije val).
Th: (interne dialoog – lichte paniek. Wat doe ik nu?)

Cliënt en therapeut zijn ‘geland’ met een ‘ploink’ (en de emotie rolde weg en komt geïsoleerd te liggen ergens los van de paal).

VERBONDEN TRANSCRIPT

Zo ziet de dialoog er uit wanneer we de droefheid verbinden met de negatieve cyclus. Nu houden we de bal verbonden met de paal wanneer we hem wegslaan. Dit doen we door ons te richten op wat er gebeurt tussen de partners dat de droefheid uitlokt. Dat zal altijd een combinatie zijn van gedrag van de partner en percepties op basis van hechting.

Th: Zo, wat voel je dan nu?
Cl: Verdriet
Th: Mmm verdriet… Wat gebeurde er net hier? Iets heeft deze droefheid uitgelokt?
Cl: Hij trekt zich weeral terug. Hij doet alsof hij niet hoort wat ik zeg, zoals altijd.
Th: Ach zo. Wanneer hij zich terugtrekt van jou, zich wat wegdraait hier en achter zijn muur verdwijnt, dan begin je je verdrietig te voelen?
Cl: Ja dat is het
Th: Op een of andere manier wanneer je gevangen zit in deze cyclus en tot hem poogt door te dringen, maar je ziet hem terugtrekken, afhaken, dan wordt je verdrietig. Is er een boodschap die je hoort in dat afhaken?
Cl: Ja, het is alsof hij mij niet ziet. Ik ben van geen belang, ik doe er niet toe. (percepties gebaseerd op hechting verschijnen vaak zomaar vanzelf wanneer we emotie verbinden met gedrag in de cirkel).
Th: Je voelt je als het ware onzichtbaar, en hoe hard je ook probeert om tot hem door te dringen, zodat hij je ziet, het gebeurt maar niet. En dat is droevig voor jou, zo krijg je het gevoel dat je er niet toe doet. (Een verdiepende vraagstelling zou hier gebruikt kunnen worden maar is mogelijk niet eens nodig omdat de cliënt de emotie nu voelt in de context, wat de emotie vanzelf intenser maakt: het verbinden aan de cyclus werkt!).
Cl: (tranen in de ogen). Ja dat is het meest droevige, dat ik voel alsof ik van geen belang voor hem ben.
Th: Je voelt je zo verdrietig als je het gevoel krijgt dat je onbelangrijk en onzichtbaar bent in je relatie. Dat is heel begrijpelijk. (de validatie is nu verbonden met de hechtingsbetekenis, binnen de cyclus).
Cl: (huilt)
Th: Je voelt het echt nu he. Het verdriet. Blijf er even bij aub? Kan je je naar hem richten en hem dit verdriet vertellen? Kan je hem meedelen: “wanneer je afstand van me neemt, dan voel ik precies of ik er niet toe doe, dan wordt ik zo verdrietig”. Kan je hem dat vertellen?

Dus, als je je verloren voelt bij het verkennen van de emoties van je koppels in stap 3, vraag je dan af: “Hou ik deze emotionele ervaring verbonden met de cyclus? Heb ik genoeg tijd in stap 2 doorgebracht?”. De cyclus brengt leven en energie in stap 3. We kunnen nu de emoties valideren door de cyclus te gebruiken en door de emoties te verbinden met het gedrag van de partner en met actietendensen. We kunnen nu makkelijker percepties van zelf en ander op de voorgrond krijgen en de hechtingsbetekenis verhelderen. Onmiddellijk, zit de emotie in context. En het beste van al, we kunnen doorgaan naar een enactment, omdat onze cliënt nu een samenhangend, verdiepte emotionele ervaring heeft!

Suggesties voor oefeningen

  • Noteer al de manieren waarop de bal verbonden bleef met de paal in het tweede transcript.
  • Doe een rollenspel met een van je EFT collega’s. Speel één van je fase 1 koppels, eerst zonder de emoties te verbinden met de cyclus, dan opnieuw nu met de emoties (secundair of primair) verbonden met de cyclus (dat zal dan waarschijnlijk ook gedragingen en percepties inhouden). Bespreek het verschil in ervaring als cliënt en als therapeut. Vaak is gelach ook deel van het eerste rollenspel.

Yolanda von Hockauf, MEd, RMFT EFT Therapist, Supervisor & Trainer Vancouver Couple & Family Institute