Ludmilla Moons

Therapeutenfiche

Contactgegevens

Adres

Therapiecentrum Hestia Korte Maagdenstraat 6 2800 Mechelen

GPS

51.0285802, 4.4858577

Telefoon

Raadplegingsuren

Maandag

09:00-22:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

09:00-20:00

Zaterdag

Zondag

Over mij

Ludmilla is opgeleid tot maatschappelijk werker en systeemtheoretisch psychotherapeut (erkend door BVRGS). Als gezinstherapeut specialiseerde Ludmilla zich in de Attachment-Based Family Therapy (gecertifieerd ABFT-therapeut), een evidenced-based systeemtherapeutisch behandelprogramma voor depressieve en suïcidale adolescenten, breder toepasbaar in gezinnen die willen werken rond vertrouwens- en gehechtheidsbreuken. Als erkend opleider en supervisor (Drexel University Philadelphia USA) is Ludmilla verbonden aan de KULeuven, in de Permanente Vorming ABFT en in training als supervisor in de bredere Relatie-en Gezinstherapie (IPRR Mechelen). Vanuit gehechtheidsperspectief verdiept ze zich in het werken met koppels in de Emotionally Focused Couples Therapy (EFT). Als Vlaams coördinator OverKop en supervisor voor Jeugdtherapeuten (TEJO Vlaanderen) bouwt Ludmilla mee aan welzijnsbevordering op de eerste lijn met bijzondere aandacht voor kansarmoede, divers-sensitiviteit en inclusie. In groepspraktijk Hestia werkt ze met volwassenen, jongvolwassenen, gezinnen met adolescenten en koppels.

EFT opleidingslevel : Basis
 


Ludmilla is trained as a social worker and systemic psychotherapist (recognized by BVRGS). As a family therapist, Ludmilla specialized in Attachment-Based Family Therapy (certified ABFT therapist), an evidence-based systems therapy treatment program for depressed and suicidal adolescents, more widely applicable in families looking to work on trust and attachment ruptures. As a recognized trainer and supervisor (Drexel University Philadelphia USA), Ludmilla is affiliated with the KULeuven, in the ABFT education program and in training as a supervisor in the broader Relationship and Family Therapy (IPRR Mechelen). From an attachment perspective, she immerses herself in working with couples in the Emotionally Focused Couples Therapy (EFT). As Belgian Coordinator OverKop and supervisor for Youth Therapists (TEJO Vlaanderen), Ludmilla contributes to promoting welfare and accessible mental care, with special attention to disadvantage, diversity-sensitivity and inclusion. In her group practice Hestia, she works with adults, young adults, families with adolescents and couples.

EFT education level : Basic

Locatie