Tweejarige EFT-counselors opleiding Gent

Tweejarige EFT-counselors opleiding Gent

Opzet van deze opleiding

In deze tweejarige EFT-counselingsopleiding delen we de rijkdom van Emotionally Focused Therapy (EFT), met als doel de competentie te verhogen bij counselors en hulpverleners in het werken met individuen, koppels en families.

Counselors staan vaak voor de moeilijke opdracht om ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen, waarbij hun begeleidingswerk zich vaak afspeelt in complexe en uitdagende contexten. Dit maakt dat zij baat hebben bij een helder en hoopvol kader als EFT dat hen houvast en richting biedt.

Inhoudelijk is het EFT-model geworteld in de hechtingstheorie, wat ons helpt om terugkerende spanningen en conflicten in kwetsbare relaties te begrijpen binnen de diepmenselijke behoefte aan veilige verbinding. Dit perspectief wordt aangevuld door de experiëntiële en systemische bril die ons helpen om innerlijke ervaringen en interacties te vatten en in beweging te brengen. Via het ervaren, begrijpen en delen van emoties creëren we herstellende en nieuwe ervaringen in koppels, families of in de cliënt zelf. Counselors zullen doorheen de opleiding elke stap van het EFT-proces leren begrijpen en inoefenen, met aandacht voor specifieke werkvormen en thema’s.

Het sleuteldoel van deze opleiding is om het groeiproces van counselors te bevorderen via een collaboratief leerproces. We koppelen de inhoudelijke onderbouw van het EFT-model aan een ervaringsgericht leerproces, waarbij het versterken van de innerlijke supervisor en het innerlijk kompas van de counselor centraal staat.

Een greep uit het inhoudelijk aanbod van deze opleiding:

 • Brede introductie in EFT, gehechtheid en de systeemtheorie
 • Bouwen aan een veilige alliantie en therapeutische aanwezigheid
 • De betekenis van conflicten en spanningen leren begrijpen en aanvoelen door een hechtingsbril
 • Leren spreken van hechtingstaal
 • Leren (her)kennen van de verschillende stappen en fasen van het EFT-hulpverleningsproces
 • Verruimen van innerlijke ervaringen en interactiepatronen in het werk met individuen, koppels en families
 • Positie nemen in moeilijke gesprekken
 • Existentiële thema’s benaderen vanuit het hechtingsperspectief
 • ….

Opbouw van de opleiding

Deze opleiding bestaat uit twee jaren van telkens 20 opleidingsdagen. De opleidingsdagen zullen doorgaan tussen september en juni, telkens op vrijdagen van 9u30 tem 17u. We proberen daarbij te zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding doorheen het jaar.

Een aanvullende supervisiemodule is nodig indien je graag een erkenning wil aanvragen bij de BVRGS als counselor. Deze module zal bestaan uit 25 contacturen gespreid over 4 supervisiedagen.

Voor wie

Deze tweejarige opleiding richt zich tot counselors en hulpverleners die een professionele zorgrelatie uitbouwen met cliënten (individuen, gezinnen en koppels) en die mensen willen begeleiden vanuit een humane, ervaringsgerichte en hechtingsgeoriënteerde attitude. Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding, alsook om in aanmerking te kunnen komen voor een erkenning als counselor bij de BVRGS, dien je minimaal te beschikken over een bachelor in de humane wetenschappen, werkervaring te hebben opgebouwd van minimum 1 jaar en minstens 20% professioneel actief te zijn als counselor op het moment dat je van start gaat met de opleiding.

Het kan gaan om counselors die werkzaam zijn in een eigen klinische praktijk of in ambulante of (semi)residentiële organisaties in Bijzondere Jeugdzorg, Algemeen Welzijnswerk en psychiatrische voorzieningen, gehandicaptenzorg, leerlingbegeleiding, …

We vragen van de deelnemers openheid en bereidheid om casusmateriaal mee te brengen naar de opleiding voor supervisiemomenten, dewelke een belangrijk onderdeel vormen van dit opleidingstraject. We moedigen deelnemers hierbij aan om hun begeleidingswerk te filmen om zodoende de kwaliteit van de supervisies te maximaliseren.

Erkende psychotherapeuten en masters in de psychologie/pedagogie/psychiatrie die zich willen scholen in EFT verwijzen we naar de door ICEEFT erkende leermodules voor therapeuten die eveneens georganiseerd worden door EFT-België.

Opleidersteam

Katrien Lagrou is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor en opleider in de systeemtherapie (BVRGS) en de Emotionally Focused Therapy (ICEEFT). 

Katrien is deel van het EFT-Belgium team, oa als opleidingsverantwoordelijke voor de EFT-counselors. Daarnaast maakt ze deel uit van de vaste opleidingsstaf van Context (postgraduaat relatie en familietherapie, UPCKULeuven) en heeft ze een EFT-praktijk voor therapie en supervisie, Huis Voor Relatietherapie.

Katrien werkt sedert meer dan 20 jaar als relatie- en familietherapeut. Het eerste deel van haar loopbaan in ambulante en residentiële voorzieningen voor kinder- en jeugdhulpverlening, later op psychiatrische afdelingen voor volwassenen.

Linne De Loof is klinisch psycholoog, contextueel systeemtherapeut en EFT-therapeut.

Ze werkte jarenlang met kinderen, jongeren, en volwassenen; koppels, ouders, gezinnen en hun ruime context en dit voornamelijk in de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast ging ze aan de slag als opleider, supervisor en leertherapeut in een contextuele counselingsopleiding. Sinds enkele jaren heeft ze een zelfstandige praktijk voor relatie- en gezinstherapie.

Daarnaast vertaalde haar diepe interesse in de verhalen over en tussen mensen zich in verschillende publicaties over haar werk met kwetsbare mensen.

Jef Slootmaeckers is maatschappelijk assistent, contextueel systeemtherapeut, certified EFT therapeut, supervisor en trainer (ICEEFT). Hij werkte jarenlang in het algemeen welzijnswerk en verdiepte zich in het werken met partnergeweld en agressie. Hij specialiseerde zich in EFT en geweld en zoekt naar manieren om partnergeweld te benaderen vanuit gehechtheid en liefde.

Jef is als trainer en supervisor verbonden aan verschillende opleidingscentra in Vlaanderen en trainde afgelopen jaren vele mensen en teams in binnen- en buitenland. Met Katrien Lagrou geeft hij al jaren Houd me Vast-trainingen aan koppels. Hij is auteur van verschillende nationale en internationale artikels en schreef samen met Lieven Migerode het boek: Partnergeweld en Emotionally Focused Therapy. Vechten voor de liefde. (Lannoo Campus). Hij presenteerde deze benadering al op verschillende plaatsen in de wereld.

Lieven Migerode is klinisch psycholoog, erkend relatie en gezinstherapeut, opleider en supervisor BVRGS.

Hij introduceerde Sue Johnson in België ter gelegenheid van het Good Enough Couple Congres in 2006. Zijn mentoren in EFT waren Sue Johnson, Karin Wagenaar en Yolanda Von Hockauf. In 2014 richtte Lieven EFT België op en organiseerde het eerste externship.

Ondertussen verzorgde Lieven EFT training in België, Nederland, Finland, Ierland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Iran, Canada, Polen en Italië en werd hij mentor van nieuwe EFT trainers in Roemenië, Italië en Frankrijk. De EFT training voegt zich bij zijn 40 jaar ervaring als relatietherapeut. Deze ervaring werd neergeschreven in een boek voor koppels over de liefde: Ik zie u graag (uitgegeven bij Lannoo).

Hans Dieleman is klinisch psycholoog, systeemtherapeut en EFT-therapeut. Hij werkt met tieners en hun ouders op de kinderpsychiatrische afdeling van UPC KULeuven, alsook in een privépraktijk. Voordien bouwde Hans ervaring op in bijzondere jeugdzorg als begeleider van jongeren met een MOF-statuut.

Werken rond (kinderpsychiatrische) symptomen in gezinnen, vanuit een EFFT-bril, ligt hem nauw aan het hart, net als het ondersteunen van een teamwerking rondom een leefgroep. Hij volgde een bijkomend postgraduaat existentiële psychotherapie wat voor hem reflecties toevoegt over de betekenisgeving die mensen geven aan het leven en in therapie.

Data

De opleiding gaat van start in september 2024. De data voor het eerste opleidingsjaar vinden telkens plaats op vrijdagen. De data voor het tweede opleidingsjaar worden bij de start van de opleiding bekend gemaakt.

 • 06/09/2024
 • 20/09/2024
 • 04/10/2024
 • 18/10/2024
 • 08/11/2024
 • 22/11/2024
 • 06/12/2024
 • 20/12/2024
 • 10/01/2025
 • 24/01/2025
 • 07/02/2025
 • 21/02/2025
 • 14/03/2025
 • 28/03/2025
 • 04/04/2025
 • 25/04/2025
 • 09/05/2025
 • 23/05/2025
 • 06/06/2025
 • 20/06/2025

Locatie

Clemenspoort Gent
Overwale 3
9000 Gent

Op wandelafstand van station Gent-Sint-Pieters.

Kosten

Het inschrijvingsbedrag voor één opleidingsjaar bedraagt 2.750 EUR. Bij inschrijving kan je kiezen voor twee opties:

 • Volledige betaling: Je bevestigt je deelname door de volledige factuur te voldoen. De maand volgend op je inschrijving ontvang je dan de totaalfactuur.
 • Gespreide betaling: Je bevestigt je deelname door de voorschotfactuur te voldoen. De maand volgend op je inschrijving ontvang je een voorschotfactuur van 950 euro en een restfactuur van 1800 euro. We reserveren je deelname aan deze opleiding eens de voorschotfactuur voldaan is. De restfactuur dient betaald te zijn voor mei 2024.

Inschrijven

 • Inschrijven gebeurt online via het tabblad Reserveer een ticket voor dit evenement.
 • Je reservering is pas definitief na storting van het inschrijvingsbedrag.
 • De plaatsen worden gereserveerd volgens betaling.
 • Je betaling geldt als inschrijving.
 • Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.
 • De opleiding gaat door vanaf er minimaal 12 inschrijvingen zijn.

Betalingsinformatie en factuur

Deze betalingsinformatie ontvang je na je inschrijving ook per e-mail. Er wordt op het einde van de maand automatisch een factuur verstuurd naar de gegevens die u zelf invulde.

 • Bedrag: 2.750,00 EUR
 • IBAN: BELFIUS BE70 0688 9742 4425
 • BIC: GKCC BE BB
 • Begunstigde: EFT België VZW
 • Mededeling: EFT-counselors : naam deelnemer : factuurnummer (indien gekend)

Annulatie

 • Annulatie en terugstorten van het inschrijvingsbedrag komt met een administratiekost van 10% van het inschrijvingsbedrag.
 • Annulatie is niet meer mogelijk 1 maand voor de start van de activiteit.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunnen jullie terecht bij de opleidingsverantwoordelijke Katrien Lagrou: katrien@eft-belgium.org

Blijf op de hoogte!

Registreer voor de nieuwsbrief van EFT België en blijf op de hoogte van onze initiatieven.

Facturatiegegevens

Tickets

Soort ticket Prijs Plaatsen
Optie 1) Volledige betaling:
Je bevestigt je deelname door de volledige factuur te voldoen. De maand volgend op je inschrijving ontvang je dan de totaalfactuur.
€ 2.750,00
Optie 2) Gespreide betaling:
Je bevestigt je deelname door de voorschotfactuur te voldoen. De maand volgend op je inschrijving ontvang je een voorschotfactuur van 950 euro en een restfactuur van 1800 euro. We reserveren je deelname aan deze opleiding eens de voorschotfactuur voldaan is. De restfactuur dient betaald te zijn voor mei 2024.
€ 950,00

Registratiegegevens

Praktisch

 • Controleer je e-mail voor betalingsinstructies. Je betaling geldt als bevestiging van inschrijving.
 • Annulatie en terugstorten van het inschrijvingsbedrag komt met een administratiekost van 10% van het inschrijvingsbedrag.
 • Annulatie is niet meer mogelijk 1 maand voor de start van de activiteit.
 • Er wordt via e-mail een elektronische factuur bezorgd, na afloop van de maand waarin de inschrijving werd uitgevoerd.