Tweejarige EFT-counselors opleiding (VOLZET)

Tweejarige EFT-counselors opleiding

Introductie

EFT België is verheugd om haar counselorsopleiding te presenteren, erkend door de BVRGS. In deze opleiding delen we de rijkdom van de Emotionally Focused Therapy (EFT), met als doel de competentie te verhogen bij counselors in het werken met individuen, koppels en families. EFT biedt een helder en hoopvol kader om vanuit een gehechtheidsperspectief complex gedrag tussen mensen te begrijpen en hen weer veilig met elkaar te verbinden.

Counselors werken vaak in contexten waar ze, niet zelden als eerste, in contact komen met de kwetsbaarheid en complexiteit van relaties die onder druk staan. Ze gaan aan de slag met een veelheid aan uiteenlopende problematieken en intense kwetsbaarheden. Ze staan vaak voor de moeilijke taak om ondersteuning op verschillende domeinen te combineren met werken rond onderliggende patronen en dieperliggende thema’s. Dit maakt dat net zij baat hebben bij een duidelijk, helder kader dat een inzicht en overzicht biedt in deze complexe werkomgeving
Het sleuteldoel van deze opleiding is om het groeiproces van deze counselors te bevorderen aan de hand van een collaboratief leerproces. We koppelen de inhoudelijke onderbouw van het EFT-model aan een experiëntieel leerproces.

Inhoudelijk is het EFT-model diepgeworteld in de hechtingstheorie, wat ons helpt om terugkerende spanningen en conflicten in kwetsbare relaties te begrijpen binnen de diepmenselijke behoefte aan veilige verbinding. Via het begrijpen, ervaren en delen van emoties creëren we herstellende en nieuwe ervaringen in koppels, families of bij de cliënt zelf. Dit wordt aangevuld door de systemische bril die ons helpt om interacties te vatten en in beweging te brengen. Counselors zullen doorheen de opleiding elke stap van het EFT-proces leren begrijpen en inoefenen, met aandacht voor specifieke werkvormen en thema’s.

Door de ervaringsgerichte aanpak van de opleiding stellen we naast de inhoudelijke opleiding ook het groeiproces van de persoon van de counselor centraal. We helpen je groeien in het mentaliseren over jezelf en de mensen met wie je een hulpverleningsrelatie uitbouwt, alsook in het activeren van je eigen innerlijke supervisor. Zo wordt het niet alleen makkelijker om te ‘weten’ wat je doet, maar creëren we eveneens een leeromgeving waarin je kan groeien in het bewustworden en ervaren van je eigen aanwezigheid en het ontwikkelen van een doorleefd innerlijk kompas binnen je sessies en begeleidingscontacten.

Na het doorlopen van de opleiding heb je een stevige en wetenschappelijk onderbouwde basis die je gidst doorheen je sessies. Het leerproces in groep en het samen aan de slag gaan met eigen casussen verdiept daarnaast ook je eigen aanwezigheid, houding en vertrouwen als counselor. Een greep uit het inhoudelijk aanbod van deze opleiding:

 • Brede introductie in EFT en gehechtheid, alsook in de systeemtheorie
 • Aangaan en onderhouden van hulpverleningsrelatie met kwetsbare mensen
 • Leren kijken naar conflicten en spanningen door een hechtingsbril
 • Leren (her)kennen van de verschillende stappen en fasen van het hulpverleningsproces volgens het EFT-model, en hoe deze stappen en fasen een reflectie zijn van het natuurlijke heling- en groeiproces in mensen en relaties
 • Positie nemen in moeilijke gesprekken
 • Omgaan met intense en krachtige emoties
 • Via emoties verandering en meer verbinding creëren in mensen en relaties
 • Leren herkennen en verruimen van interactiepatronen
 • Hechtingstaal leren om contact te kunnen maken met de emotionele ervaring van mensen
 • Activeren van je innerlijk kompas in je begeleidingswerk
 • Existentiële thema’s benaderen vanuit het hechtingsperspectief
 • Veilige hechting faciliteren in ouder-kindrelaties en complexe gezinscontexten

Opbouw van de opleiding

Deze counselorsopleiding bestaat uit twee opleidingsjaren van telkens 20 opleidingsdagen. Maandelijks worden er twee opleidingsdagen georganiseerd, telkens op een maandag en dinsdag aansluitend, van 9u30 tem 17u.

Een aanvullende supervisiemodule is nodig indien je graag een erkenning wil aanvragen bij de BVRGS als counselor. Dit derde jaar zal bestaan uit 25 contacturen gespreid over 4 supervisiedagen.

Voor wie

Deze tweejarige opleiding richt zich tot counselors en hulpverleners die een professionele zorgrelatie uitbouwen met cliënten (individuen, gezinnen en koppels) en die mensen willen begeleiden vanuit een humane, ervaringsgerichte en hechtingsgeoriënteerde attitude. Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding dien je minimaal te beschikken over een bachelor in de humane wetenschappen, werkervaring te hebben opgebouwd van minimum 1 jaar en minstens 20% professioneel actief te zijn als counselor.

Het kan gaan om counselors die werkzaam zijn in een eigen klinische praktijk of in ambulante of (semi)residentiële organisatie zoals Bijzondere Jeugdzorg, Algemeen Welzijnswerk en psychiatrische voorzieningen, gehandicaptenzorg, leerlingbegeleiding.

Erkende psychotherapeuten en masters in de psychologie/pedagogie/psychiatrie verwijzen we naar de door ICEEFT erkende leermodules voor therapeuten die eveneens georganiseerd worden door EFT-België.

Hoofdopleiders

Katrien Lagrou is klinisch psycholoog, BVRGS erkend therapeut, supervisor en opleider in de (contextuele) systeemtherapie, alsook ICEEFT gecertificeerd EFT-therapeut en supervisor.

Katrien is deel van de vaste opleidingsstaf van Context (postgraduaat relatie en familietherapie UPCKULeuven). Ze heeft een privépraktijk Huis Voor Relatietherapie en geeft opleiding en supervisie voor EFT-België.

In het eerste deel van haar loopbaan bouwde Katrien ervaring op als hulpverlener en supervisor in ambulante en residentiële voorzieningen voor kinder- en jeugdhulpverlening (oa CGG, OBC, BZJ). Later werkte ze verschillende jaren in volwassenpsychiatrie als gezinstherapeut, oa met vroeg psychose, mind-body problemen en begeleiding van euthanasie bij psychisch lijden.

Linne De Loof is klinisch psycholoog, contextueel systeemtherapeut en EFT-therapeut.

Ze werkte jarenlang met kinderen, jongeren, en volwassenen; koppels, ouders, gezinnen en hun ruime context en dit voornamelijk in de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast ging ze aan de slag als opleider, supervisor en leertherapeut in een contextuele counselingsopleiding. Sinds enkele jaren heeft ze een zelfstandige praktijk voor relatie- en gezinstherapie.

Daarnaast vertaalde haar diepe interesse in de verhalen over en tussen mensen zich in verschillende publicaties over haar werk met kwetsbare mensen.

Jef Slootmaeckers is maatschappelijk assistent, contextueel systeemtherapeut certified EFT therapeut, supervisor en trainer (ICEEFT). Hij werkte jarenlang in het algemeen welzijnswerk en verdiepte zich in het werken met partnergeweld en agressie. Hij specialiseerde zich in EFT en geweld en zoekt naar manieren om partnergeweld te benaderen vanuit gehechtheid en liefde.

Jef is als trainer en supervisor verbonden aan verschillende opleidingscentra in Vlaanderen en trainde afgelopen jaren vele mensen en teams in binnen- en buitenland. Met Katrien Lagrou geeft hij al jaren Houd me Vast-trainingen aan koppels. Hij is auteur van verschillende nationale en internationale artikels en schreef samen met Lieven Migerode het boek: Partnergeweld en Emotionally Focused Therapy. Vechten voor de liefde. (Lannoo Campus). Hij presenteerde deze benadering al op verschillende plaatsen in de wereld.

Gastopleiders

Lieven Migerode is klinisch psycholoog, erkend relatie en gezinstherapeut, opleider en supervisor BVRGS.

Hij introduceerde Sue Johnson in België ter gelegenheid van het Good Enough Couple Congres in 2006. Zijn mentoren in EFT waren Sue Johnson, Karin Wagenaar en Yolanda Von Hockauf.In 2014 richtte Lieven EFT België op en organiseerde het eerste externship.

Ondertussen verzorgde Lieven EFT training in België, Nederland, Finland, Ierland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Iran, Canada, Polen en Italië en werd hij mentor van nieuwe EFT trainers in Roemenië, Italië en Frankrijk. De EFT training voegt zich bij zijn 40 jaar ervaring als relatietherapeut. Deze ervaring werd neergeschreven in een boek voor koppels over de liefde: Ik zie u graag (uitgegeven bij Lannoo).

Hans Dieleman is klinisch psycholoog, systeemtherapeut en EFT-therapeut. Hij werkt met tieners en hun ouders op de kinderpsychiatrische afdeling van UPC KULeuven, alsook in een privépraktijk.Voordien bouwde Hans ervaring op in bijzondere jeugdzorg als begeleider van jongeren met een MOF-statuut.

Werken rond (kinderpsychiatrische) symptomen in gezinnen, vanuit een EFFT-bril, ligt hem nauw aan het hart, net als het ondersteunen van een teamwerking rondom een leefgroep. Hij volgde een bijkomend postgraduaat existentiële psychotherapie wat voor hem reflecties toevoegt over de betekenisgeving die mensen geven aan het leven en in therapie.

Wanneer

De opleiding gaat van start in september 2023. De data voor het eerste opleidingsjaar zijn (telkens op maandagen en dinsdagen). De data voor het tweede opleidingsjaar worden bij de start van de opleiding bekend gemaakt.

 • 25 en 26/09/2023
 • 23 en 24/10/2023
 • 20 en 21/11/2023
 • 18 en 19/12/2023
 • 22 en 23/01/2024
 • 19 en 20/02/2024
 • 18 en 19/03/2024
 • 22 en 23/04/2024
 • 13 en 14/05/2024
 • 10 en 11/06/2024

Locatie

Diosecaan Pastoraal Centrum
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen

Dit centrum beschikt over een restaurant, alsook over gastenkamers mocht je graag tijdens de tweedaagse opleidingsdagen blijven overnachten. Deze kamers zijn rechtsreeks bij het DPC te boeken.
Mechelen beschikt over twee stations: Centraal station (20” wandelafstand) en Station Nekkerspoel (1 minuten wandelafstand).

Er zijn drie centrumparkings: Veemarkt, Kathedraal en Grote Markt
De (goedkopere) randparkings zijn: Zandpoortvest, Douaneplein en Rode Kruisplein, allen gelegen langs de ring op ongeveer 15 minuten wandelafstand.

Kosten

Het inschrijvingsbedrag voor één opleidingsjaar bedraagt 2.500 EUR. Bij inschrijving kan je kiezen voor twee opties:

 • Volledige betaling: Je bevestigt je deelname door de volledige factuur te voldoen. De maand volgend op je inschrijving ontvang je dan de totaalfactuur.
 • Gespreide betaling: Je bevestigt je deelname door de voorschotfactuur te voldoen. De maand volgend op je inschrijving ontvang je een voorschotfactuur van 750 euro en een restfactuur van 1750 euro. We reserveren je deelname aan deze opleiding eens de voorschotfactuur voldaan is. De restfactuur dient betaald te zijn voor mei 2022.

Inschrijven

 • Inschrijven gebeurt online via het tabblad Reserveer een ticket voor dit evenement.
 • Je reservering is pas definitief na storting van het inschrijvingsbedrag voor het 1e opleidingsjaar.
 • De plaatsen worden gereserveerd volgens betaling.
 • Je betaling geldt als inschrijving.
 • Voor de betaling van het 2e opleidingsjaar zal je een betalingsuitnodiging ontvangen in het voorjaar van 2024.
 • Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers.
 • De opleiding gaat door vanaf er minimaal 12 inschrijvingen zijn.

Betalingsinformatie en factuur

Deze betalingsinformatie ontvang je na je inschrijving ook per e-mail. Er wordt op het einde van de maand automatisch een factuur verstuurd naar de gegevens die u zelf invulde.

 • Bedrag: 2.500,00 EUR
 • IBAN: BELFIUS BE70 0688 9742 4425
 • BIC: GKCC BE BB
 • Begunstigde: EFT België VZW
 • Mededeling: 1e jaar EFT counselorsopleiding : naam deelnemer : factuurnummer (indien gekend)

Annulatie

 • Annulatie en terugstorten van het inschrijvingsbedrag komt met een administratiekost van 10% van het inschrijvingsbedrag.
 • Annulatie is niet meer mogelijk 1 maand voor de start van de activiteit.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunnen jullie terecht bij:
Katrien Lagrou: katrien@eft-belgium.org
Linne De Loof: linne_dl@yahoo.com

Blijf op de hoogte!

Registreer voor de nieuwsbrief van EFT België en blijf op de hoogte van onze initiatieven.

Facturatiegegevens

Dit evenement is volgeboekt.