Verdiepingstraining EFT en geweld 2018

Verdiepingstraining EFT: Fase 1 en het werken met escalerende conflicten en geweld.

 

Inhoud van de training

EFT en geweldPartnergeweld komt vaak voor, zeker bij koppels die relatietherapie volgen. Hoewel het vaak verborgen blijft voor de therapeut, verschijnen de onderliggende, escalerende negatieve interactiepatronen wel in de therapiekamer. Ervaring leert dat het werken met deze escalerende koppels niet eenvoudig is en dat de basisprincipes en methoden van relatietherapie de therapeut niet voldoende houvast geven. Deze workshop biedt specifieke inzichten, theorie en methoden die de therapeut kan helpen in het werken met geweldkoppels en sterke escalaties.

Wij vinden een groot deel van de antwoorden in EFT, meer bepaald in de onderliggende theorie van de gehechtheid en in een vertraging en verfijning van fase 1 werk. Deze tweedaagse workshop zal de deelnemers meenemen in:

[list line=”no” style=”style1″]

 • Een algemene kijk op escalerende interacties en geweldvormen in partnerrelaties en de wijze waarop we onderscheid kunnen maken in interventies.
 • We bieden de deelnemers een landkaart van hoe agressie en conflicten te begrijpen zijn vanuit onveilige gehechtheid en liefde.
 • We besteden ruime aandacht aan het begrijpen van het geweld binnen de escalerende interactiecyclus en bespreken vier basispatronen van geweld.
 • We besteden aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid binnen de cyclus.
 • We dragen zorg voor de persoon van de therapeut en hoe hij/zij kan geraakt en betrokken worden in het werken met deze escalerende koppels.
 • We verfijnen ons in de-escalerende interventies door oefening en bieden nieuwe interventievormen.
 • We leren escalaties in de sessie hanteren en verruimen.
 • We bieden woorden en zoeken naar taal die je kan gebruiken in het werken met escalerende koppels en geweld.
 • We trainen vaardigheden in het bespreekbaar maken van geweld.
 • We staan stil bij vormen van eigen geweld in de hulpverlening.

[/list]

Naast het specifieke thema van partnergeweld is deze training ook een goede verdieping van je fase 1 werk binnen EFT.

 

Werkmethoden

De workshop wordt opgebouwd door een afwisseling van theorie, videobespreking, oefeningen en rollenspellen. Daarnaast is er veel ruimte voor reflectie en emotionele verkenning van het thema geweld. Dit alles geeft een workshop die de therapeut helpt om partnergeweld en escalerende conflicten beter te begrijpen en die vaardigheden aanreikt om er concreet mee aan de slag te gaan.

 

Doelgroep

De deelnemers dienen minimum de basistraining EFT gevolgd te hebben
of,
Dienen zich vertrouwd te maken met de basistheorie en vaardigheden van EFT zodat zij kunnen volgen bij de specifieke toepassingen van het EFT model bij deze koppels.

 

Data

[list line=”no” style=”style1″]

 • Donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018

[/list]

 

Locatie

Via Via Mechelen
Zandpoortvest 50 (ingang in het park)
2800 Mechelen

 

Kosten

[list line=”no” style=”style1″]

 • 250 EUR

[/list]

 

Lesgevers

Lieven MigerodeLieven Migerode, Erkend EFT supervisor en trainer. Lieven is klinisch psycholoog, erkend relatie en gezinstherapeut, opleider en supervisor BVRGS. Hij voert de dagelijkse leiding van de postgraduate opleiding tot relatie en gezinstherapeut van de KULeuven.
Hij introduceerde Sue Johnson in België ter gelegenheid van het Good Enough Couple Congres in 2006. Zijn mentoren in EFT waren Sue Johnson, Karin Wagenaar en Yolanda Von Hockauf. In 2014 richtte Lieven EFT België op en organiseerde het eerste externship.
Ondertussen verzorgde Lieven EFT training in België, Nederland, Finland, Ierland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Iran, Canada, Polen en Italië en werd hij mentor van nieuwe EFT trainers in Roemenië, Italië en Frankrijk. De EFT training voegt zich bij zijn 40 jaar ervaring als relatietherapeut. Deze ervaring werd neergeschreven in een boek voor koppels over de liefde, Ik zie u graag, uitgegeven bij Lannoo.

 

Jef SlootmaeckersJef Slootmaeckers, certified EFT therapeut, EFT Supervisor in opleiding, werkt al jaren met partnergeweld. Hij specialiseerde zich in EFT en geweld en zoekt naar manieren om partnergeweld te benaderen vanuit gehechtheid en de liefde. Jef trainde afgelopen jaren verschillende teams rond partnergeweld. Hij is lid van ICEEFT.

Lieven en Jef werkten samen een benadering uit om partnergeweld te integreren binnen EFT. Dit resulteerde in deze artikelen:

[list line=”no” style=”style1″]

 • Slootmaeckers, J. & Migerode L. (2017). Patronen van partnergeweld
  Over koppels die vechten voor verbinding. Systeemtherapie, 29-1, 06-23.
 • Slootmaeckers, J. & Migerode, L. (2018). De gehechtheidsbetekenis van partnergeweld: vechten voor verbinding. In De Graaf, J & Zoetmulder, J. (2018). EFT in uitvoering. Een casusboek. Stichting EFT Nederland, p217-237.
 • Slootmaeckers, J.& Migerode L. (2018) Fighting for connection. Patterns of intimate partner violence. Joural of Couple and Relationship Therapy. (In Press).

[/list]

Ze legden dit werk voor aan Sue Johnson en kregen van haar de steun en de EFT-goedkeuring voor hun kijk op partnergeweld.

 

Inschrijving

[list line=”no” style=”style1″]

 • Inschrijven voor de opleiding ‘omgaan met sterke escalaties en geweld in de partnerrelatie’ gebeurt via het tabblad Reserveer een ticket voor dit evenement.
 • Je reservering is pas definitief na storting van het volledige bedrag op onze bankrekening BELFIUS BE70 0688 9742 4425 (BIC : GKCC BE BB) met vermelding: Naam deelnemer – EFT en geweld 2018. Na je online reservering krijg je overigens nog een email met gedetailleerde betalingsinformatie.
 • Je betaling geldt als inschrijving.

[/list]

 

Achtergrond

[list line=”no” style=”style1″]

 • Meer informatie over Lieven Migerode kan je terugvinden op zijn website www.lievenmigerode.com.
 • Meer informatie over Jef Slootmaeckers kan je terugvinden op deze pagina.

[/list]

 

Blijf op de hoogte!

Registreer voor de nieuwsbrief van EFT België en blijf op de hoogte van onze initiatieven.

Facturatiegegevens

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.