Het identificeren van verbindende bewegingen van wederkerigheid en gezonde relaties

Het identificeren van verbindende bewegingen van wederkerigheid en gezonde relaties

(Oorspronkelijke tekst: Rebecca Jorgensen, Ph.D., Certified EFT Trainer, San Diego Center for EFT)

Als EFT therapeuten kennen we de bewegingen in de dans van ontkoppeling goed: aanvallen en verdedigen in al zijn verscheidenheid. We kennen ook de resultaten van veilige verbindingen: bereikbaarheid, responsiviteit en betrokkenheid. Wanneer ik als procesobservator werk met een koppel, let ik op de bewegingen in hun dans en op welke danspassen ze veilig samen kunnen nemen.

Ik denk ook dat een veilige verbinding wordt onderhouden door specifieke bewegingen die wijzen op bereikbaarheid, responsiviteit en betrokkenheid. Ik noem deze bewegingen de R’en van Gezonde Relaties. Bij gezonde koppels is iedere persoon in staat om emotioneel uit te reiken, te ontvangen, te openbaren, te herkennen, te vragen, te reageren op verzoeken, te rapprteren en opnieuw aan te sluiten.

 

Volwassen liefde is wederzijds

Wanneer koppels genezen, heb ik gemerkt dat elke persoon niet alleen méér toegankelijk, responsief en betrokken is, maar ook dat het koppel nu een gecombineerd vermogen bezit om verschillende twee-stap “dans” bewegingen uit te voeren. Deze bewegingen zijn een interpersoonlijke of interactionele sequentie. Voor elke twee-stapsbeweging, wordt de leiding/volg-rol uitgevoerd door elke partner, waardoor de twee-stap wederkerig wordt. Het is de wederkerigheid die het evenwicht lijkt te behouden en het koppel gezond te maken.

Als er wederkerigheid is, zijn beide partners niet alleen in staat om elke beweging uit te voeren, maar zijn ze in staat om om de beurt in de “leiding” en “volg” positie te staan. Dus er is er geen partner die de enige initiator is in de twee-stapsbeweging. In wederkerigheid delen beide partners de rol van initiator.

Als je de R’en twee-stapsbeweging combineert, kan je de rollen zien die elke partner moet aannemen om de sequentie te voltooien. Want opdat er beweging is, moeten er signalen worden verzonden en ontvangen. Wanneer de ene uitreikt (de stap leidt) ontvangt de andere het uitreiken (volgt de beweging). De achtervolger moet in staat zijn om uit te reiken en diegene die zicht terugtrekt te doen ontvangen maar ook diegene die zicht terugtrekt te laten uitreiken zodat de achtervolger kan ontvangen, en vice versa. Beiden moet uitreiken, en beiden moeten het uitreiken ontvangen opdat er een aansluiting kan gebeuren. Maar opdat de relatie echt wederkerig (evenwichtig en gezond) is, moeten beide leden van het koppel in staat moeten zijn om te leiden en elke twee-stapsbeweging te kunnen volgen.

Hier zijn de rollen en de bewegingen die deze twee-stapssequenties van gezonde relaties creëren:

1. UITREIKEN (Leiden) en ONTVANGEN (Volgen)

De eerste twee-stapsbeweging begint wanneer er iemand bedroefd is, gekwetst, en behoefte heeft aan aandacht of troost. De partner reikt uit, ongevraagd, om te troosten of ondersteuning te bieden. Uitreiken is om nader te komen met mededogen, na de behoefte gezien te hebben. Het is een geven vanuit het hart om de nodige bij te staan. Het uitreiken kan zou in de vorm van een knuffel, woorden van erkenning, begrip of het delen van de last. Opdat het koppel deze beweging met succes kan voltooien, moet de andere de compassie en de bijhorende daden van vriendelijkheid ontvangen.

2. ONTHULLEN (Leiden) en ERKENNEN (Volgen)

De tweede twee-stapsbeweging is onthullen en erkennen. Bij EFT behandeling is dit gerelateerd aan Stappen 5 en 6. Wanneer een partner primaire emotie onthult, is de andere (doordat de therapeut aanvaarding bevordt) in staat om de gave van het delen te erkennen. Nadat koppels de veranderingsgebeurtenissen hebben voltooid, blijft hun vermogen om te onthullen en erkennen groeien.

3. VERZOEKEN (Leiden) en REAGEREN (Volgen)

De derde twee-stapsbeweging is er ook een die we vaak beklemtonen binnen EFT. In Stap 7 verzoekt een van de partners om aan onvervulde emotionele behoeften te voldoen en de partner reageert vervolgens op dit verzoek. Het verzoek draait rond onvervulde verbindingsbehoeften zoals aanvaarding, verbondenheid, troost of veiligheid (wat ik het ABC van hechting noem). Waar het tijdens EFT veranderingsgebeurtenissen gaat om verbindingsverzoeken, verzoekt diegene die zich terugtrekt typisch veiligheid en aanvaarding, de antidotes tegen aanvallen en afwijzingen. De beschuldiger doet vaak verzoeken van thuishoren en troost, de antidotes tegen het alleen en verdrietig zijn. Nadat de veranderingsgebeurtenissen voltooid zijn, zijn koppels veel gemakkelijker in staat om te VERZOEKEN en te REAGEREN op hechtingsnoden. Ze blijven beter worden in het verzoeken en reageren op verbindingsbehoeften naarmate de tijd vordert.

4. RAPPORTEREN (Leiden) en HERVERBINDEN (Volgen)

De laatste twee-stap, RAPPORTEREN en HERVERBINDEN, is een beweging die opduikt in Gottman’s onderzoek zoals terug te vinden in gezonde relaties. Dit is een twee-stap meer op het niveau van het hoofd dan van het hart. Het is het delen van statusupdates, zoals wat er gebeurt in ons leven en het bijhouden van een mentale kaart van elkaars activiteiten. Rapporteren en herverbinden kan ook een hechtingsritueel worden dat ontwikkeld wordt in Stage 3.

Zelfs met deze bewegingen op hun plaats, zullen koppels soms verkeerde stappen zetten en moeten ze HERSTELLEN. Om Sue te parafraseren, wanneer we dicht op elkaar dansen zullen ze onvermijdelijk op elkaars tenen trappen. Wanneer we een verkeerde stap nemen, moeten we die repareren en terug met elkaar gaan resoneren. Gezonde koppels doen dit door gebruik te maken van een van deze twee-stapsbewegingen:

UITREIKEN en ONTVANGEN

Ik zie dat ik je gevoelens heb gekwetst

Dat is ok, ik weet dat je het zo niet bedoelde

ONTHULLEN en ERKENNEN

Ik heb een slecht gevoel over wat er tussen ons is gebeurd

Ik begrijp waarom dat slecht voelde, het spijt me

of een VERZOEKEN en REAGEREN

Kom je vasthouden, ik ben bang dat je je op dit moment niet goed voelt over mij

Oh, zeker, we zijn ok, het was gewoon een van die slechte momenten. Ik hou van je

Naarmate koppels zich de bewegingen van gezonde relaties meester maken, zie je ze het vermogen ontwikkelen om nog iets meer te doen — te GENIETEN! En dat is echt iets geweldigs om getuige van te zijn.