Wie is Wie?

(Oorspronkelijke tekst: Rebecca Jorgensen, PhD, Certified EFT Supervisor and Trainer, TRI EFT Alliant & Matthias Angelstorf, MS, Berlin, Germany)

Enkele eenvoudige manieren om de posities van de partners in de cyclus te bepalen: wanneer terugtrekkers aanvallen, of achtervolgers zich afsluiten. 

Wanneer we met een nieuw koppel starten, is een deel van het verkenningsproces uitzoeken waar elke partner in de cyclus staat.
We weten dat de posities van de partners georganiseerd zijn rond bepaalde motivaties: de achtervolgende partner zoekt of “vecht voor” emotionele nabijheid, terwijl de partner die zich terugtrekt probeert te vermijden overweldigd te worden door een gevoel van falen.

Bij het identificeren van de posities van de partners beroepen we ons in de praktijk vaak op het heuristische: “terugtrekkers nemen van afstand, sluiten af en zwijgen” en “achtervolgers eisen, bekritiseren en beschuldigen”.
Deze identificerende termen werken meestal, maar niet altijd…

De keren dat deze termen ons verwarren, zijn de keren dat een meer teruggetrokken partner gaat aanvallen of lijkt te achtervolgen, of wanneer een achtervolgende partner zich afsluit of terugtrekt. We kunnen zo bv. twijfelen of de partner die meer tijd, plezier en/of meer sex wil, de achtervolger of de terugtrekker is.
We kunnen het ook moeilijk hebben om de positie van een partner te bepalen wanneer deze een verlangen naar emotionele nabijheid toont, maar nauwelijks klaagt, en de eerste is om een gevecht te verlaten. Het is bijzonder moeilijk om de positie van de partner te identificeren wanneer de cyclus reactief (met een omkering van het originele achtervolgen/terugtrekken patroon), complex of erg geëscaleerd is.

Hieronder enkele motivatienuances die helpen om de posities van de partners in deze cycli te verstaan en te bepalen.
Dit is een manier om je te helpen bepalen waar de partner zich echt bevindt wanneer de teruggtrekkers aanvallen of lijken te achtervolgen of wanneer achtervolgers zich terugtrekken of zich afsluiten.

Wanneer terugtrekkers aanvallen

Vallen ze meestal aan in reactie op, of anticiperend op de boosheid, het eisen of de kritiek van hun achtervolger.
Hun aanval is een verdediging tegen zich aangevallen of overweldigd voelen, en een gevecht om aanvaarding.
Terugtrekkers vechten niet voor emotionele verbinding. Hun boosheid is geen hopeloos protest tegen het zich gedisconnecteerd, eenzaam of emotioneel buitengesloten voelen, maar een protest tegen het gevoel overweldigd, blootgesteld of aangevallen te worden.

In essentie is een goede aanval de beste verdediging. Deze terugtrekkers zullen hun aanval ervaren als een loutere zelfverdediging.

Onlangs zei een terugtrekker:

Ik voelde me slecht omdat ik niet voldeed aan je noden, dus maakte ik je slecht.

Je zou kunnen denken dat dit type terugtrekker verdedigend of angstig is.

Wanneer terugtrekkers achtervolgen

Zoeken ze meestal fysieke nabijheid, zoals sex, zoeken ze  om samen tijd spenderen of om samen acitiveiten doen. Ze zijn niet op zoek naar emotionele binding, noch naar de interne leefwereld te van de ander te leren kennen en te delen, of een affectief op elkaar af te stemmen.

Een terugtrekker kan zeggen:

Je geeft me geen enkele tijd, ik wil meer dingen met je doen

terwijl de achtervolger zal klagen:

Je zei dat je op dat uur zou komen, en je deed het niet!

In essentie is de motivatie van het zoeken van de terugtrekker emotionele veiligheid te vinden via een dichtij contact (meer tijd met elkaar doorbrengen zonder dat er conflicten zijn).

Wanneer achtervolgers zich afsluiten

Sluiten ze zich meestal of omdat:

…ze beschaamd zijn en de hechtingsangsten die samengaan met een negatief zelfbeeld voelen:

Er is iets fout met mij.
Ik wil te veel.
Ik vraag te veel.
Ik ben te veel.
Ik heb niet het recht om boos te worden.
Ik maak best niet te veel lawaai.

…ze bang zijn voor de defensieve angst van de partner — angst die explosief en angstaanjagend kan zijn.
…ze hun behoeftes willen verminderen om hun partner niet te “storen” en om de partner niet volledig af te sluiten.

In essentie is het afsluiten hun beste poging om het gevecht verder te zetten of om de emotionele binding te bewaren.

Wanneer achtervolgers zich terugtrekken, trekken ze zich meestal terug omdat:

…ze een antwoord willen op de vraag:

Beteken ik genoeg voor jou, zodat je me achterna komt wanneer ik vertrek?
Kan ik op je rekenen?

…ze overweldigd zijn door eenzaamheid. Ze willen zogezegd “de fakkel doorgeven”; ze zeggen tegen hun partners:

Nu is het aan jou om achter mij te komen. Ik ben het moe de emotionele last van de relatie alleen te dragen. Zal jij dingen op gang brengen? Zal je naar mij uitreiken?

…ze opgebrand zijn en meestal de hoop opgegeven hebben om hun teruggetrokken partner te bereiken en er veilig mee te binden. Een opgebrande achtervolger is gestopt met vragen te stellen zoals

Doe ik ertoe?
Zal je naar me uitreiken?

In essentie hebben ze de emotionele binding en troost nodig om zich te verzekeren dat ze belangrijk zijn en niet achtergelaten zullen worden.

Luisteren naar deze mogelijke onderliggende motivaties kan je helpen de negatieve cyclus van het koppel te begrijpen wanneer de nuances en bewegingen afwijken van het typische gedrag van kritisch achtervolgen en zich af te sluiten. Deze motivaties en reactieve bewegingen herkennen zal je helpen de negatieve cyclus van het koppel te reflecteren, verhinderen dat je verward bent in de kamer en je alliantie sterk houden doordat elke partner zich volledig begrepen voelt.

Share Button

Comments are closed.